Koulukeskuksen rehtori / sivistysjohtaja

Kiinnostaako haasteellinen, itsenäinen ja monipuolinen tehtävä sekä lisäksi mahdollisuus olla mukana kehittämässä Vaalan kunnasta tulevaisuuden toimijaa? Tämä saattaa olla elämäsi tilaisuus!

Vaalan kunta hakee työyhteisöönsä koulukeskuksen rehtoria / sivistysjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Viranhaltijana tehtäväsi on toimia Vaalan yhtenäiskoulun, lukion ja Oulujärven kansalaisopiston yhteisenä rehtorina sekä sivistysosaston johtajana. Kuulut myös Vaalan kunnan johtoryhmään.

Vaalan kunta sijaitsee Suomen ainoan sisämaameren, Kainuun meren eli Oulujärven rannalla. Vaalan luonto ja sen geologinen perintö on ainutlaatuinen: Vaala on osa Rokua Geoparkia, joka on saanut ensimmäisenä Suomessa UNESCOn Global Geopark -statuksen. Tavoitteenamme on olla vetovoimainen, luontoarvoistaan ja hyvinvoivasta yhteisöstään tunnettu pieni suuri kunta, jossa on helppoa ja turvallista asua sekä hyvä tehdä töitä.

Työpisteesi sijaitsee nykyaikaisessa ja kehittyvässä Vaalan koulukeskuksessa, jossa toimii yli 200 oppilaan yhtenäiskoulu ja noin 70 oppilaan lukio. Koulukeskuksen yhteydessä toimii myös päiväkoti. Sivistysosastoon kuuluvat sivistystoimen hallinto, perusopetus, lukio, Oulujärven kansalaisopisto ja varhaiskasvatus. Rehtorin tehtävään ei kuulu opetusta.

Vaalan yhtenäiskoulu, lukio ja Oulujärven kansalaisopisto ovat Geopark-oppilaitoksia, jotka hyödyntävät opetuksessaan Rokua Geoparkin luonto- ja kulttuuriympäristöä, sen teemoja, arvoja ja toimintaperiaatteita sekä UNESCO Global Geoparks -ohjelman kansainvälisiä verkostoja. Ne tuovat myös kotiseutua ja sen ainutlaatuisia arvoja ja kohteita lähemmäksi oppilaita ja vaikuttavat siten myönteisesti kotiseudun arvostukseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa opetuspuolen osaamista, hyviä johtamis- ja esimiestaitoja sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisukykyä. Pidämme tärkeänä myös kunnallishallinnon hyvää tuntemusta sekä näkemystä koko toimialan palveluiden kehittämisestä. Arvostamme lisäksi paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kelpoisuudesta säädetyn asetuksen mukaisesti henkilöltä, joka huolehtii sekä peruskoulun että lukion rehtorin tehtävistä, edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi hakijalta vaaditaan opetushallinnon tutkinto. Koulussa, jossa on useampia koulutusmuotoja riittää, että rehtorilla on opettajan pätevyys yhdessä näistä koulutusmuodoista.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Vaalan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen sekä palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 23.10.2020 klo 12.00 mennessä. Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi . Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Virkaan valittavalta voidaan edellyttää osallistumista soveltuvuustestiin.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: kunnanjohtaja Miira Raiskila, miira.raiskila@vaala.fi, puh. 0400 855920

Vaalan kunta
Osoite: Vaalantie 14, 91700 Vaala

Vaalan kunta on luonnonläheinen kunta, jossa arkiset palvelut toimivat. Sijaintimme Oulujärven rannalla antaa mahdollisuuden asumiseen ja elämiseen luonnonkauniissa maisemassa. Vaalan kunta on savuton ja tuoksuton työnantaja.