Koulukuraattori - Saarijärven kaupunki

Koulukuraattori - Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupungin sivistyspalveluissa oppilas- ja opiskelijahuollossa on haettavana KOULUKURAATTORIN toimi. Toimeen kuuluu esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuollossa tehtävä kuraattorityö. Toimi täytetään vakinaisesti.

Hakijoilta edellytämme kiinnostuneisuutta lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön, halua työskennellä osana koulu- ja oppilaitosyhteisöä, kehittävää ja asiakasta tukevaa työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työ edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Arvostamme kuraattoria, jolla on työkokemusta koulussa tai oppilaitoksessa työskentelemisestä. Työssä toimitaan tiiviissä yhteistyössä kahden koulupsykologin, vastaavan kuraattorin ja kouluterveydenhuollon kanssa. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, oppilashuoltotiimin tuen, työnohjauksen ja mahdollisuuden kehittää omaa työtään.

Kelpoisuusvaatimus: sosionomi tai sosiaalityöntekijä taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta.
Toimessa on 6 kuukauden koeaika.

Saarijärven kaupungissa on kaksi koulupsykologin tointa sekä vastaavan kuraattorin toimi. Oppilashuollossa on hyvä ja toimiva tiimi ja työn tuki. Saarijärven kaupungin mottona on : Hyvä kasvaa meistä!

Sivistysjohtaja Arja Siikström 044 4598250 ; arja.siikstrom (at) saarijarvi.fi

Saarijärven kaupunki, SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMI
Adress: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

kts. Saarijarvi.fi

Mer om arbetsgivaren