Koulukuraattori - Laitilan kaupunki

Koulukuraattori

VASTAAVAN KOULUKURAATTORIN TOIMI

Laitilan kaupungissa on haettavana vastaavan koulukuraattorin toimi alkaen 9.8.2019 toistaiseksi. Hakuaikaa on jatkettu 23.7. saakka. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Toimi sijoittuu esi- ja perusopetukseen sekä toisen asteen opiskeluhuoltotyöhön. Vastaava koulukuraattori vastaa sosiaalialan asiantuntemuksesta oppilaitosten yhteisöllisessä ja yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa sekä opetus- ja kasvatustyön suunnittelusta ja kehittämisestä. Vastaava kuraattori tarjoaa konsultoivaa, ohjauksellista tukea kouluille ja oppilaitoksille.

Koulukuraattori työskentelee oppilaiden ja opiskelijoiden psykososiaalisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Työ tehdään yksilö- ryhmä- ja yhteisötasolla sekä perheiden ja monialaisten verkostojen kanssa. Oppilaiden yksilötapaamisten lisäksi koulukuraattori osallistuu oppilashuollon eri työryhmiin sekä tekee ryhmäyttämistyötä. Oleellisena osana työnkuvaa on koulupudokkuuden ehkäiseminen.

Koulukuraattori toimii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköissä Varppeen (ylä)koululla tai Kappelimäen (ala)koululla, kolmella kyläkoululla sekä Laitilan lukiossa ja Winnovan nuorisoasteella. Oppilaita on yhteensä n. 600/kuraattori. Laitilan kaupungin oppilashuoltohenkilökunta muodostuu kahdesta koulupsykologista ja kahdesta koulukuraattorista. Lukuvuonna 2019-2020 varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen palkataan ns. psyykkaritoiminnan kokeilussa psykiatrinen sairaanhoitaja vahvistamaan täydentävää tukea ja toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Arvostamme hakijoissa kokemusta koulun ja oppilaitosten opiskeluhuollosta, tuntemusta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin liittyvästä problematiikasta, halua työn kehittämiseen, positiivista asennetta, sitoutumista haettavana olevan toimen hoitamiseen, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Laitilan kaupunki työnantajana mahdollistaa säännöllisen työnohjauksen ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Tarjoamme työntekijöillemme kannustavan työympäristön, hyvän oppilashuoltotiimin ja riittävät resurssit työssä menestymiselle.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä riittävät tiedot ja taidot vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamiseksi.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, sekä todistus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 7 §:n mukaisesta Valviran myöntämästä laillistetusta oikeudesta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä.

Työssä noudatetaan KVTES:n mukaisia työehtoja. Toimessa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu

sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää
puh. 050 467 1568
tuomas.kankaanpaa@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi
Osoite: Urheilutie 11, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan