Skip to main content
test

Innostaako työ osana erinomaista oppilas- ja opiskelijahuollon tiimiä mahtavien lasten ja nuorten kanssa edistäen hyvinvointia kouluyhteisössä? Virtain kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon tiimiin haetan yhteisöllistä kuraattoria sijaisuuteen ajalle 8.8.2022-22.12.2022.
Kuraattorilla on tärkeä rooli osana moniammatillista opiskelijahuoltoa. Työn tavoitteena on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa kouluyhteisön hyvinvointiin ja lasten tukemiseen. Tehtävä on osa OKM:n hankekokonaisuutta vahvistamaan yhteisöllistä oppilas- ja opiskeijahuoltoa.
Arvostamme kuraattoria, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Koulumaailman tuntemus menetelmäosaaminen katsotaan eduksi.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7§ tarkoitettu ylempi korkeakoulutukinto tai 8§ 1mom tarkoitettu sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulutukinto (sosionomi). Lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttää henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulutukinto. Koulutukseen tulee sisältyä 60 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot, joiden tulee muodostua sosiaalityön yli-opisto-opinnoista tai sosiaalityön ammattihenkilöstöstä annetun lain 8§ 1mom tarkoitettuun korkeakoulutukintoon kuuluvista opinnoista.
Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://www.virrat.fi/
https://peda.net/virrat/vy

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yhtenäiskouun rehtori Katri Rantala, p. 044 715 1430
Apulaisrehtori Heikki Kangasluoma, p. 044 715 1420
Apulaisrehtori Teemu Kontoniemi, p. 044 289 3892

Lisätietoja

Virtain yhtenäiskoulu

Virrat on 6600 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylä-Pirkanmaalla. Kaupunkimme palveluksessa on n. 360 eri alojen ammattilaista, jotka tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä.


Osoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat

Rekommenderade jobb