Skip to main content
test
Koulukuraattori, vastaava kuraattori - Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupungin sivistyspalveluissa oppilas- ja opiskelijahuollossa on haettavana VASTAAVAN KURAATTORIN toimi. Toimeen kuuluu esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuollossa tehtävä kuraattorityö. Toimi täytetään vakinaisesti.

Hakijoilta edellytämme kiinnostuneisuutta lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön, halua työskennellä osana koulu- ja oppilaitosyhteisöä, kehittävää ja asiakasta tukevaa työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työ edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Arvostamme kuraattoria, jolla on työkokemusta koulussa tai oppilaitoksessa työskentelemisestä. Työssä toimitaan tiiviissä yhteistyössä muun oppilashuoltotiimin (koulupsykologi, koulukuraattori, määräaikainen koulukuraattori) ja kouluterveydenhuollon kanssa. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, oppilashuoltotiimin tuen, työnohjauksen ja mahdollisuuden kehittää omaa työtään.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä riittävät tiedot ja taidot vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamiseksi. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Toimessa on 6 kuukauden koeaika.

Osittainen etätyön tekeminen on mahdollista.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistysjohtaja Arja Siikström 044 4598250 ; arja.siikstrom (at) saarijarvi.fi

Lisätietoja

Saarijärven kaupunki, SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMI

kts. Saarijarvi.fi


Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Rekommenderade jobb