Koulukuraattorin sijaisuus

Meillä on haettavana

Koulukuraattorin sijaisuus ajalle 5.1.2021 - 1.3.2022

Koulukuraattori tukee ja ohjaa oppilaita koulunkäynnin eri ongelmatilanteissa, edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä tekee yhteistyötä oppilaiden perheiden kanssa. Kuraattori tukee oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia, toimii vahvassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä toteuttaa ja kehittää moniammatillistaa verkostotyötä tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy. Työn piiriin kuuluu Tyrnävällä useampia alaluokkien kouluja.

Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta, aloitteellisuutta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia tiimityöhön. Työkokemus koulukuraattorin tehtävissä katsotaan valinnassa eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§ tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastavan sosiaalialan tehtävästä.

Lisäksi valitun tulee esittää ennen työsuhteen alkua lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä sovelletaan tarvittaessa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryn kautta 26.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Tarja Hietikko, rehtori, puhelimitse 16.10. klo 9 - 11. Muuna aikana sähköpostilla tarja.hietikko@tyrnava.fi.

Kirkkomännikön koulu
Osoite: Ketolantie 10, 91800 Tyrnävä

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!