Koulunkäynnin ohjaaja - Ylöjärven kaupunki

Kauraslammen koulussa on haettavana koulunkäynnin ohjaajan määräaikaisia tehtäviä/sijaisuuksia lukuvuodelle 2021-2022.

Koulunkäynninohjaajat toimivat moniammatillisessa työyhteisössä Kauraslammen koulun luokilla 1-9. jonka tarkoituksena on luoda tukea tarvitsevalle oppilaalle turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppilaan ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat.

Ohjaajan tehtäviin voi kuulua oppilaan lääkehoidon toteuttamista (diabetes) yhteistyössä lapsen huoltajien ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tarvittaessa ohjaaja voi työskennellä myös koulun pienryhmässä, alueellisen erityisopetuksen pienluokalla tai koulun iltapäiväkerhossa. Työaika on 28-38h/vko.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on koulunkäynnin ohjaajan kelpoisuus tai muu soveltuva tutkinto. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Eduksi voidaan katsoa aikaisempi työkokemus koulunkäynnin ohjaajan tai muista vastaavista tehtävistä, itsenäinen työote sekä hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot.

Muut tiedot:
Työaika on osa-aikainen 28-38h/vko ja siitä sovitaan työsopimusta tehtäessä. Myös työsuhteen pituudesta sovitaan työsopimusta tehtäessä. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on puolet palvelussuhteen kestosta. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista voimassaoleva rikostaustaote.

Hakuaika päättyy 1.8.2021 klo 23.00. Haastattelut pidetään 3.-4.8.2021 välisenä aikana.

Lisätietoja ja hakulomake löytyvät rekrytointiohjelmasta www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi
https://peda.net/ylöjärvi/peruskoulut/kauraslammen-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Minna Reunavuori, apulaisrehtori +358-50 390 4603

Lisätietoja

Ylöjärven kaupunki, Sivistysosasto

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.


Osoite: Kuusistontie 1, 33480 Ylöjärvi
Ylöjärven kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb