koulunkäynninohjaaja - Keuruun kaupunki

koulunkäynninohjaaja

Keuruun kaupungin koulutoimessa on haettavana koulunkäynninohjaajan työsuhteisen osa-aikaisen toimen sijaisuus määräajaksi 6.8.2019 - 30.5.2020. Yleinen tehtävänkuvaus: "Oppilaiden avustaminen, tukeminen ja ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa. Oppilaiden fyysinen avustaminen tarvittaessa. Erikseen sovittavat erikoistaitoja vaativat hoito- ja hoivatehtävät. Oppimis- ym. materiaalin valmistaminen, osallistuminen oppilaiden valvontaan sekä muut työn luonteeseen kuuluvat tehtävät." Kyseessä oleva tehtävä sijoittuu lv 2019-2020 pienluokalle 5-6.

Työntekijä on velvollinen suorittamaan myös muuta hänelle soveltuvaa työnantajan osoittamaa työtä. Työtehtävät määritellään tarvittaessa tarkemmin toimenkuvauksella.
Hakijoilta edellytetään koulunkäynninohjaajan, lähihoitajan tai jotain muuta alalle sopivaa koulutusta. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset skannattuina kohtaan Liitetiedosto 1.

Työaika on 91,5% KVTES:n mukaisesta yleistyöajasta, tällä hetkellä 35h 27min /vko. Palkkaus KVTES:n mukainen. Mikäli koulujen loma-aikoina ei voida osoittaa muuta työtä, koulunkäynninohjaajat lomautetaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun tulee toimittaa ottamisesta päättävälle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 §) ja lääkärintodistus.

rehtori Reijo Seppänen, 040 513 5830, reijo.seppanen@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, Sivistyspalvelut, Perusopetus
Osoite: Keuruuntie 18, 42700 Keuruu

Keuruun tavoitteena on olla strategiansa mukaisesti vuonna 2022 lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet päiväkodit ja koulut. Keuruun kaupunki on viime vuosina investoinut vahvasti päiväkotien ja koulujen rakentamiseen ja kunnostamiseen.
Keuruu on hyvä paikka asua ja harrastaa. Vireä järjestötoiminta, kaunis luonto, rikas kulttuuriperinne ja hyvin hoidetut liikuntapaikat tarjoavat erinomaiset puitteet monipuoliselle harrastus- ja vapaa-ajantoiminnalle. Laadukkaat kirjastopalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopiston runsas ja monipuolinen koulutus ja –harrastetoiminta takaavat vapaa-aikaan ja itsensä kehittämiseen hyviä vaihtoehtoja.
Keuruu tarjoaa upeita mahdollisuuksia elämiseen järven rannalla. Rantatontteja löytyy kaava-alueilta ja kylistä. Hyvien rakennuspaikkojen lisäksi Keuruulla on loistavat julkiset ja kaupalliset palvelut. Keuruu on satsannut viime vuosina noin yhdeksän miljoonaa euroa liikuntapaikkoihin, mikä on tehnyt Keuruun liikuntapalveluista selkeän vetovoimatekijän. Uusia kohtaamispaikkoja on uudistuneen uimahallin lisäksi syntynyt mm. Keilakeskukseen ja Kurkisaareen. Keuruulla on aikaa omille ajatuksille ja unelmille. Keskitä elämäsi Keuruulle ja elä unelmat todeksi!

Tutustu työnantajaan