Koulunkäynninohjaaja - Tyrnävän kunta

Koulunkäynninohjaaja

Meillä on haettavana

neljä (4) KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOINTA ajalle 5.8.2019-30.5.2020

Kirkkomännikön koulu on tällä hetkellä 670 oppilaan ja 60 aikuisen työpaikka. Rantaroustin oppimisympäristössä toimivat 3.-6. -luokat ja erityisopetuksen ryhmät. Kirkkomännikön yksikössä toimii esi- ja alkuopetus. 0.- 2.

Tehtävään valittavista koulunkäynninohjaajista kolme toimii Rantaroustin koulun erityisluokassa yhdessä opettajan ja koulunkäynninohjaajien kanssa.
Yksi ohjaajista toimii Kirkkomännikön koulussa alkuopetuksen luokassa.

Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus- ja ohjaustyötä ja pääsääntöisesti henkilökohtaista avustamista yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Työhön kuuluu lisäksi tarpeen mukaan hoidosta ja lääkehuollosta huolehtimista.

Näiden lisäksi työhön kuuluu valvontatyötä, oppimateriaalin valmistamista, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamista ja muita mahdollisia rehtorin määräämiä tehtäviä. Tehtäviin sisältyy oppilaan avustamista aamutoimissa, koulumatkoilla ja tarvittaessa iltapäivällä.
Lisäksi tehtäviin saattaa sisältyä Tyrnävän kunnassa järjestettävää kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoa viikonloppuisin yhdessä sosiaalialan ammattilaisen työparina.

Koulunkäynninohjaajan työaika on 24-38,75 h/vko. Työaika voi vaihdella oppilaiden työjärjestysten ja muun toiminnan vuoksi. Palkkaus KVTES mukainen.

Valittavalta edellytetään koulunkäynninohjaajan ammattitutkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa tutkintoa. Tehtävän hoitamiseen edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Pätevyyden osoittavat todistukset esiteään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävien täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus toimitetaan 26.7.mennessä Kuntarekryn kautta tai toimittamalla osoitteeseen Tyrnävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä haettavasta virasta/tehtävästä.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Lisätietoja antaa rehtori Tarja Hietikko sähköpostilla osoitteessa tarja.hietikko.@tyrnava.fi

Tyrnävän kunta
Osoite: Ketolantie 10, 91800 Tyrnävä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä.
Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.
Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!

Tutustu työnantajaan