Koulunkäynninohjaaja - Siikajoen kunta

Siikajoen kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten 10.8.2021-4.6.2022 alkaen kaksi (2) koulunkäynninohjaajan toimea, sijoituspaikkoina ovat: Ruukin ja Luohuan koulut. Määräaikaiset tehtävät täytetään koulun työajaksi, huomioiden koulutyön keskeytysajat.

Kelpoisuusehtona tehtäviin on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon (aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto) tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen. Lisäksi toivomme hakijoilta innokasta ja aktiivista työotetta. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sujuvia yhteistyötaitoja sekä taitoa kohdata oppilaat ja halua kehittyä omassa työssään.

Työtehtävät sijoittuvat hyvin laajasti esi- ja perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtäviin, henkilökohtainen avustaminen, pienryhmän ohjaajan tai muut koulunkäynninohjaajan tehtävät ovat mahdollisia. Työnkuva voi muuttua lukuvuoden aikana.. Merkitse hakemukseesi kummalle koululle ensisijaisesti haet. Todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 4.8.2021 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset voi lähettää osoitteeseen Siikajoen kunta, Virastotie 5 A, 92400 RUUKKI, kuoreen merkintä 'koulunkäynninohjaaja'.

Tehtävään valitun on ennen valitsemispäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Koeaika on 6 kuukautta.

Palkkaus KVTES:n mukainen. Kunnassa on käytössä lisäksi tehtävien vaativuuteen perustuva palkkaustaulukko.

Lisätietoja antavat:
Luohuan koulu, koulunjohtaja Juha Isomaa 040 3156 355
Ruukin koulu, rehtori Juha Vaara 040 3156 433

Siikajoen kunta on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Luohuan koulu, koulunjohtaja Juha Isomaa 040 3156 355
Ruukin koulu, rehtori Juha Vaara 040 3156 433

Lisätietoja

Siikajoen kunta, Sivistystoimi, Opetustoimi, Ruukin koulu
Osoite: Opintie 1, 92400 Ruukki
Siikajoen kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb