Koulunkäynninohjaaja, Kaakkurin koulu - Oulun kaupunki

Koulunkäynninohjaaja, Kaakkurin koulu

Haettavana on KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN määräaikainen tehtävä Kaakkurin koulussa lukuvuonna 2019 - 2020. Tehtävinä ovat koulunkäynninohjaajan tehtävät luokilla 1-6. Työaika on 91,5 %.

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen tutkinto. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja valmiutta työskennellä ohjaajana pienryhmässä. Eduksi luetaan valmius työskennellä myös iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5953/2019. Hakemukset on toimitettava 17.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/kaakkurin-koulu

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Outi Ervasti, p. 044 703 9922 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Kaakkurin koulu, (1-9)
Osoite: Pesätie 15, 90420 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan