Koulunkäynninohjaaja, määräaikainen - Inarin kunta

Koulunkäynninohjaaja, määräaikainen - Inarin kunta

Uudelleen haettavaksi, koulunkäynninohjaaja, määrajaksi 6.8.2019-7.6.2020. Sijoistuspaikkana palvelussuhteen alkaessa Ivalon yläasteen koulu, työskentelyä myös Ivalon ala-asteen koulussa. Painotus henkilökohtaisessa ohjauksessa, työ on fyysisesti vaativaa. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan toimiin soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Kolmiportaisen tuen tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Inarin kunta maksaa vakituisille työntekijoille 3% Inari-lisää.

Sähköiset hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo, toimitetaan osoitteella http://www.kuntarekry.fi/ . Hakemusten tulee olla perillä tiistaina 23.5.2019 kello 15.00.

Toimeen valitun on toimitettava koulun rehtorille terveystodistus sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Läs mer

https://peda.net/inari/inarin-kunna-koulut/ivalonya

Ivalon lukion ja Ivalon yläasteen koulun rehtori, Ulla Hynönen, puh. 040-561 1357 , ulla.hynonen@inari.fi
Ivalon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli, puh. 0400243 721, pirkko.olli@inari.fi

Inarin kunta, Sivistysosasto, Koulut, Ivalon yläaste
Adress: Rantatie 10, 99800 Ivalo

Inarin kunta: https://www.inari.fi/

Mer om arbetsgivaren