Skip to main content
test
Koulunkäynninohjaajan määräaikainen työ - Kemin kaupunki

Kolme koulunkäynninohjaajaa Kemin kaupungin valmistavan opetuksen luokkiin

Kemin kaupunki hakee kolmea koulunkäynninohjaajaa ajalle 22.8.2022-2.6.2023. Työaika on 30 tuntia viikossa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen luokat sijaitsevat Sauvosaaren, Karihaaran ja Syväkankaan kouluilla. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Opetuksessa keskitytään suomen kielen ja kulttuurin opiskeluun, sekä oppimaan oppimisen taitojen vahvistamiseen.


Koulunkäynninohjaaja tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista tukea koulun arjessa.

Koulunkäynninohjaaja toimii luokissa ja muissa koulupäivän aikaisissa tilanteissa yhteistyössä muun opetus- ja kasvatushenkilöstön kanssa.

Työn tavoitteena on vahvistaa oppimisen edellytyksiä sekä lisätä lasten ja nuorten elämänhallinnan taitoja tarvittaessa yhdessä perheen ja muiden toimijoiden kanssa.

Erityisesti tänä lukuvuonna Kemissä tuetaan valmistavan luokan ja S2-oppilaiden lukutaidon ja lukuinnon kehitystä.

Etsimme joukkoomme koulunkäynninohjaajaa, jolla on aktiivinen ja positiivinen työote ja joka avustaa oppilaita oppitunneilla, välitunneilla, iltapäiväkerhossa ja mahdollisilla retkillä sekä muussa koulun toiminnassa.

Tarvittaessa hän tekee myös muita esihenkilön osoittamia tehtäviä.
Tehtävän hoitaminen edellyttää aktiivista työotetta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulunkäynninohjaaja kykenee itsenäiseen työskentelyyn, mutta hän ei tee työtään yksin, vaan toimii yhteistyössä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.


Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillinen tutkinto. Kokemus koulunkäynninohjaajan sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työstä on eduksi.

Arvostamme koulutusta ja osaamista mutta kaikkein tärkeintä on lapsilähtöinen ja positiivinen toimintatapa sekä kyky joustavaan yhteistyöhön niin työyhteisön sisällä kuin koulun kumppaneiden kanssa.

Määräaikaisuuden syy on hankerahoitus.


Tehtäväkohtainen palkka ja muut työsuhteen ehdot KVTES:in mukaiset.


Hakemus täytetään kuntarekry.fi -palvelun kautta.


Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on toimitettava lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Koeaika on 2 kuukautta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Heli Veijola Sauvosaaren koulun rehtori heli.veijola@edukemi.fi
Jukka Vaaramaa Karihaaran koulun rehtori jukka.vaaramaa@edukemi.fi
MIka Timonen Syväkankaan koulun rehtori mika.timonen@edukemi.fi

Lisätietoja

Kemin kaupunki

Kemi on vehreä, vihreä ja vireä kaupunki Lapin portilla meren rannalla. Kemi tarjoaa sujuvaa, helppoa ja vaivatonta arkea kaupunkimaisessa asuinympäristössä, jossa monipuoliset palvelut ovat lähellä. Täältä alkaa yötön yö ja revontulet, täällä on oikea talvi ja kaunis saaristo, täällä on Lapin lumoa ja kulttuurin viettelyksiä. Kemi on kotikaupunki sinulle.


Osoite: Koulukatu 11, 94100 Kemi

Rekommenderade jobb