Koulunkäynninohjaajan sijaisuus - Parikkalan kunta

Koulunkäynninohjaajan sijaisuus

Kirjolan koululle on haettavana koulunkäynninohjaajan sijaisuus aj. 21.11.2019 - 29.5.2020, kuitenkin enintään siihen saakka kun vakinainen tehtävän hoitaja palaa töihin. Viikkotyöaika on 85 % yleistyöajasta.

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi täytetään siten, että työsopimuksessa huomioidaan ja sovitaan työnteon ja palkanmaksun keskeytyksistä ennalta määrättyinä koulun lomien aikoina.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynninavustajan/koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Mikäli päteviä hakijoita ei ole myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

Hakemukset työavaimella nro 251246 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 28.10.2019 klo 12:00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valinnat suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja

http://www.parikkala.fi/fi/Koulut/Kirjolan-koulu
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut/Kirjolan-koulu

Tutustu työnantajaan

Sarri Aalto, rehtori 044 781 1241

Parikkalan kunta, Kirjolan koulu
Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

Parikkalan kunnan Kirjolan koulu sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 257 oppilasta ja lukiossa 43 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksena, pienryhmäopetuksena sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.