Koulunkäynninohjaajan tehtävät - Parikkalan kunta

Koulunkäynninohjaajan tehtävät - Parikkalan kunta

Kirjolan koululle on haettavana määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi, jonka viikkotyöaika on 80 % yleistyöajasta aj. 9.8.2019 - 29.5.2020.

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi täytetään siten, että työsopimuksessa huomioidaan ja sovitaan työnteon ja palkanmaksun keskeytyksistä ennalta määrättyinä koulun lomien aikoina.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynninavustajan/koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto. Mikäli päteviä hakijoita ei ole myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

Hakemukset työavaimella nro 229638 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 27.5.2019 klo 12:00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Läs mer

http://www.parikkala.fi/fi/Koulut/Kirjolan-koulu
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut/Kirjolan-koulu

Sarri Aalto, rehtori 044 781 1241

Parikkalan kunta
Adress: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

Parikkalan kunnan Kirjolan koulu sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 252 oppilasta ja lukiossa 52 opiskelijaa.
Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.
Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksena, pienryhmäopetuksena sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Mer om arbetsgivaren