Koulunkäyntiavustaja, Ymmerstan koulu - Esbo stad

Koulunkäyntiavustaja, Ymmerstan koulu - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Ymmerstan koulu on n. 400 oppilaan alakoulu. Koulussamme on tällä hetkellä viisi erityisluokkaa. Haemme iloiseen ja ahkeraan joukkoomme koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäyntiavustaja työskentelee luokassa luokanopettajan tai erityisluokanopettajan työparina.Tehtävään voi kuulua työskenteleminen sekä yleisopetusluokissa että erityisluokissa.Luokkatyöskentelyn lisäksi tehtävään kuuluu välituntivalvontoja, taksivalvontoja sekä muita esimiehen määräämiä tehtäviä. Tehtävä on osapäiväinen, viikkotyöaika 20-25 tuntia (vaihtelee lukuvuosittain).
Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja kokemusta vastaavista tehtävistä.

Läs mer

http://www.ymmerstankoulu.fi

  • Ymmerstan koulu
  • JobbFast anställning
  • esp-3-920-19
  • n. 1051,09€-1313,81€ / kk
  • 22.5.2019 - 24.5.2019 15:45
  • EsboNyland

Rehtori Hannele Frantsi 040 058 5699 klo 8.15-16.00 Apulaisrehtori Marika Ketomäki 050 543 6324 klo 13 - 16

Ymmerstan koulu
Adress: Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren