Koulunuorisotyöntekijä

Taksilla Vaalaan!
Vietä vaikka mukava välivuosi kehittäen maaseudulla kanssamme koulunuorisotyötä! Haemme koulunuorisotyöntekijää Nuorisotyön kehittäminen Vaalan yhtenäiskoulussa sekä lukiossa-kehittämishankkeeseen (Aluehallintoviraston myöntämä avustus) ajalle 1.1.-31.12.2021.

Hankkeen päätavoitteena on koko kouluyhteisön lasten ja nuorten tasavertainen ja oikeudenmukainen hyvinvoinnin kohentuminen, koronakriisin vaikutusten minimoiminen sekä ennaltaehkäisy koulunuorisotyön keinoin. Lisäksi tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä muiden kouluyhteisön jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta, vuorovaikutustaitoja, arkielämäntaitoja, stressinsietokykyä sekä vähentää yksinäisyyttä, psyykkistä pahoinvointia, koulusta poisjäämisiä, oppimisen vajetta sekä syrjäytymisen riskiä.

Tavoitteisiin pyritään mm. luomalla yhteistyössä toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Hankkeessa kehitetään koulunuorisotyössämme jo olemassa olevia toimintamalleja sekä kokeillaan uusia toimintamalleja yhteistyössä koululla toimivien eri kasvattajayhteisön jäsenien kanssa.

Keskeistä ovat koulunuorisotyöntekijän yksilö- ja ryhmätyötaidot lasten ja nuorten parissa sekä moniammatillinen yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten sekä kotien kanssa. Koulunuorisotyöntekijä tarjoaa yksilöllisen kohtaamisen mahdollisuuksia, turvallisen aikuisen aikaa ja läsnäoloa, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia sekä arkista huolenpitoa koulun arjessa!

Koulunuorisotyöntekijä vastaa hankesuunnitelman mukaisesti työn suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Työtäsi ovat mm. korona-arkeen liittyvien taitojen opettaminen lapsille ja nuorille, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden, liikunnan ja mielenterveystaitojen opettaminen/lisääminen lapsille ja nuorille sekä diginuorisotyön kehittäminen

Odotamme sinulta: oma-aloitteisuutta, joustavuutta, sosiaalisuutta, innostunutta ja kasvatuksellista työotetta ja erityisen hyviä digi- sekä yhteistyötaitoja. Yksin et joudu työtäsi tekemään, vaan täällä odottaa innokas ja kehittämismyönteinen hyvinvointiosaston sekä koulun henkilökunta sinua toimivaan tiimiimme.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on yhteisöpedagogin (AMK) tai nuorisotyön opistoasteen koulutus. Työkokemus koulunuorisotyöstä katsotaan eduksi. Työ edellyttää nuorisotyön menetelmien hallintaa sekä kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan kokemus nuorten kohtaamisesta eri toimintaympäristöissä sekä kehittävä työote.

Yleistyöaika 38,15 h/vko (työ on pääasiassa päivätyötä, mutta saattaa sisältää satunnaisia ilta- ja viikonloppu töitä). Työ edellyttää ajokortin. Vaalan kunta on myös savuton ja tuoksuton työpaikka.

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi.


Lisätietoja

http://www.vaala.fi

Tutustu työnantajaan

Pirjo Nikula, 0400-855925, pirjo.nikula@vaala.fi

Vaalan kunta, Hyvinvointipalvelut
Osoite: Vaalantie 14, 91700 Vaala

Vaalan kunta sijaitsee Suomen ainoan sisämaameren, Kainuun meren eli Oulujärven rannalla. Vaalan luonto ja sen geologinen perintö on ainutlaatuinen: Vaala on osa Rokua Geoparkia, joka on saanut ensimmäisenä Suomessa UNESCOn Global Geopark –statuksen. Tavoitteenamme on olla vetovoimainen, luontoarvoistaan ja hyvinvoivasta yhteisöstään tunnettu ”pieni suuri” kunta, jossa on helppoa ja turvallista asua sekä hyvä tehdä töitä.