Koulupsykologi

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on uudelleen haettavana kolme vakituista KOULUPSYKOLOGIN tehtävää (nrot 1019, 1057 ja 1058). Tehtävät täytetään sopimuksen mukaan heti soveltuvien henkilöiden löydyttyä.

Aiemmin hakeneita ei huomioida uudessa haussa .

Yksi tehtävistä sijoittuu työsuhteen alussa Sompion kouluun, yksi Killan ja Kalevan kouluihin ja yksi Savion kouluun. Sompion koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimii 25 yleisopetuksen ryhmää ja kolme erityisluokkaa. Koulussa on myös hoidollisen tuen luokkia sekä joustavan perusopetuksen luokka. Killan koulu on noin 270 oppilaan alakoulu, jossa on myös erityisluokkia. Kalevan koulu on n. 330 oppilaan alakoulu, jossa tuen tarpeessa olevat oppilaat on integroitu yleisopetuksen luokkiin. Savion koulu on monimuotoinen, kaikille oppijoille yhteinen koulu, jossa on sekä yleis- että erityisopetusta ja myös vammaisopetusken luokkia. Opiskeluhuollon henkilöstön toimipisteitä tarkastellaan lukuvuosittain ja muutokset ovat mahdollisia.

Keravalla kasvun ja oppimisen tuen vastuualueen tiimiin kuuluu v. 2019 kahdeksan kuraattoria ja kahdeksan psykologia, jotka muodostavat alueelliset työparit. Lisäksi tiimissä on neljä perheohjaajaa ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Haemme joukkoomme yhteistyökykyisiä ja opiskeluhuollon kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä, joilla on laillistetun psykologin kelpoisuus. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä sekä kouluelämän tuntemusta.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Tutustu työnantajaan

Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Helena Ripatti, p. 040 318 4022 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.