Koulupsykologi

Koulupsykologin toimi ajalle 9.3.2020-31.12.2020

Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.
Koulupsykologi toimii esi- ja perusopetuksen yksiköissä Kappelimäen alakoululla, kolmella kyläkoululla sekä esikoululaisten osalta Apilaniityn ja Pähkinäpensaan päiväkodeissa. Oppilaita on yhteensä n. 600. Laitilan kaupungin oppilashuoltohenkilökunta muodostuu kahdesta koulupsykologista ja kahdesta koulukuraattorista. Oppilashuoltohenkilökunnan esimiehenä toimii sivistystoimen palvelupäällikkö. Lukuvuodeksi 2019-2020 varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on palkattu ns. psyykkaritoiminnan kokeiluun psykiatrinen sairaanhoitaja vahvistamaan täydentävää tukea ja toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.
Laitilan kaupunki työnantajana mahdollistaa koulupsykologeille säännöllisen työnohjauksen ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Tarjoamme työntekijöillemme kannustavan työympäristön, hyvän oppilashuoltotiimin ja riittävät resurssit työssä menestymiselle.
Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin kelpoisuus.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikostaustaote.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/kappelimäen-koulu

Tutustu työnantajaan

sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelä , puh. 0401984154, nestori.makela@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi
Osoite: Koulutie 15, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.

Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.