Koulupsykologi

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana vakituinen KOULUPSYKOLOGIN tehtävä (nro 1019) perusopetuksessa alkaen 19.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimipisteenä palvelussuhteen alkaessa ovat Killan ja Kalevan alakoulut.

Kasvun ja oppimisen tuen vastuualueen opiskeluhuollon tiimiin kuuluu seitsemän psykologia ja kymmenen kuraattoria, jotka muodostavat alueelliset työparit. Lisäksi vastuualueella työskentelee neljä perheohjaajaa ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa.

Tätä tulet meille tekemään
Opiskeluhuollon psykologi on psyykkisen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen asiantuntija oppilaitoksessa. Opiskeluhuollon psykologi tekee sekä ennaltaehkäisevää että yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä. Hän toimii oppilaitoksensa moniammatillisen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä. Tehtävä sisältää yhteisön ja ryhmien hyvinvoinnin edistämistä, asiakastyötä, palveluohjausta, konsultaatiota, kehittämis- ja asiantuntijatyötä sekä kriisityötä.

Näin onnistut tehtävässä
Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä ja opiskeluhuollon kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä, jolla on laillistetun psykologin kelpoisuus. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Tehtävässä korostuu ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutustaidot, muutosjoustavuus, itsenäinen työote ja valmius moniammatilliseen yhteistyöhön. Arvostamme aikaisempaa kokemusta psykologin työstä sekä kouluelämän tuntemusta.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

Tutustu työnantajaan

Johtava kuraattori Sari Rauhamäki p. 040 318 2809 tai
kasvun ja oppimisen tuen johtaja Helena Ripatti, p. 040 318 4022
(etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1800 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.