Koulupsykologi

Uudenkaupungin kaupungin kasvun ja oppimisen palveluissa on haettavana KOULUPSYKOLOGIN virka toistaiseksi voimassa olevana 4.1.2021 alkaen.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on laillistetun psykologin kelpoisuus.

Edellytämme kykyä ja halua aktiiviseen moniammatilliseen tiimityöhön sekä kokemusta yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä. Tehtävässä tarvitaan hyvää organisointikykyä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Kokemus oppimisvaikeuksien selvittämisestä sekä tukitoimien suunnittelusta ovat oleellista osaamista työssä suoriutumisen kannalta.

Koulupsykologi työskentelee perusopetuksessa. Samassa organisaatiossa haussa olevan koulupsykologin kanssa työskentelee kaksi koulupsykologia ja neljä koulukuraattoria. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä perhekeskuksen ja lastensuojelun kanssa.

Koulupsykologin tehtävänä on tarjota oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppilashuollon palveluja. Keskeisiä työtehtäviä ovat yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon kehittämisen lisäksi oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön ja tarvittaessa muiden yhteistyöverkostojen kanssa sekä koulun käyntiin liittyvät psykologiset tutkimukset. Lisäksi työssä on mahdollista panostaa ryhmä- ja luokkakohtaisen työskentelyn ja konsultoivan työotteen vahvistamiseen. Koulupsykologit toimivat oppilashuoltoryhmien asiantuntijajäseninä ja konsultoivat opetushenkilöstöä.

Tarjoamme innostavan ja kehittämismyönteisen työyhteisön, työnohjauksen sekä oppilashuoltotiimin kollegiaalisen tuen. Olemme panostaneet oppilashuollon toimintaan ja kehittämiseen. Työaika on joustava ja etätöitä voi tehdä mahdollisuuksien mukaan.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki, Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakuaika päättyy 6.11.2020 klo 12.00.

Lisätietoja

http://uusikaupunki.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antaa opetustoimenjohtaja Arja Kitola, puh. 040 480 2089 tai sähköposti: arja.kitola@uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelut
Osoite: Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

UUSIKAUPUNKI on vireä ja lapsiystävällinen kaupunki lounaisrannikolla. Elämänlaatua Uudessakaupungissa luovat viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut.