Koulupsykologi

Koulupsykologin hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan myös tässä haussa.

Liedon kunta on Turun läheisyydessä oleva kasvukunta. Liedossa koulupsykologit ovat sivistystoimen alaisuudessa. Tällä hetkellä Liedon koulutoimessa on kolme koulupsykologia.

Liedon kunnan sivistystoimessa on haettavana

KOULUPSYKOLOGIN virka

Koulupsykologin työhön kuuluu mm:

- Oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa.
- Selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä perheen ja opettajien kanssa.
- Neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologin pätevyys. Kokemus koulupuolelta lasketaan eduksi. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Työkieli on suomi.

Tehtävä täytetään 22.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Valitun on, ennen valinnan vahvistamista, toimitettava 30 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki 504/2002). Noudatamme valinnassa 6 kuukauden koeaikaa.

Haastatteluun kutsuttujen tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistuksensa haastattelutilaisuudessa. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Liedossa 8.2.2021

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Toimialajohtaja Laila Mäkelä, puh. 050 4146227

Liedon kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.