Koulupsykologi - Lopen kunta

Lopen kunnan sivistystoimessa on haettavana KOULUPSYKOLOGIN vakituinen toimi, alkaen 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3600,00 €, minkä lisäksi maksetaan 1250,00 € suuruinen määräaikainen kuukausittainen rekrytointilisä työsuhteen aloittamisesta 31.12.2022 saakka.

Psykologin tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologin tutkinto. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä myös hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen Lopen kunnan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Koulupsykologin työhön kuuluu oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa sekä selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä perheen ja opettajien kanssa. Työhön kuuluu myös neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tehtävän hoitamiseen liittyen on mahdollista tehdä seutukunnallista kollegiaalista yhteistyötä esim. Hausjärven kunnan koulupsykologin kanssa. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 31.7.2021 mennessä.

Lisätietoja

http://www.loppi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tarvittaessa antaa:
Ajalla 21.-23.6. ja 28.-30.6. sivistysjohtaja Mika Silvennoinen p. 040 330 6030, mika.silvennoinen@loppi.fi.
Ajalla 5.7.- 30.7. talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela p. 040 676 6422, jenny.saarela@loppi.fi

Lisätietoja

Lopen kunta, Sivistystoimi

Loppi on Kanta-Hämeen maakunnan eteläisin, vajaan 8000 asukkaan elinvoimainen kunta, jonka palveluksessa on noin 400 työntekijää. Lopen kunta on luotettava työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista sekä tarjoaa henkilöstölleen hyvän työpaikan kaikissa eri työuran- ja elämänvaiheissa. Loppi on savuton työnantaja.

Lopen kunnassa on seitsemän perusopetusta antavaa oppilaitosta, kuusi alakoulua ja yksi yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulun yhteydessä toimii kunnan oma lukio. Esiopetusta antavia pisteitä kunnassamme on viisi, joista kolme toimii päiväkotien yhteydessä ja kaksi alakoulujen yhteydessä. Varhaiskasvatus toimii osana kasvatus- ja koulutustoimea. Henkilöstöä kunnan kouluissa on yhteensä noin 130 henkilöä.


Osoite: Opintie 2-4, 12700 Loppi
Lopen kunta - Rökfri arbetsplats Lopen kunta - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb