test
Koulupsykologi - Pöytyän kunta

Pöytyän kunta on Varsinais-Suomessa sijaitseva noin 8 300 asukkaan kunta, jonka luonnonläheinen ympäristö ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet luovat hyvät puitteet asumiselle ja elämiselle. Esiopetusta kunnassa järjestetään noin 60 oppilaalle, ja perusopetusta kolmessa yhtenäiskoulussa yhteensä noin 1 045 oppilaalle. Kunnassa toimii lisäksi Elisenvaaran lukio, jossa opiskelijoita on noin 110. Esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta kehitetään aktiivisesti. Riihikosken yhtenäiskoulun uudet tilat ovat hiljattain valmistuneet, ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion uusien tilojen rakentaminen on käynnissä, tavoitteena on tilojen valmistuminen heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Yläneen varhaiskasvatusyksikön uudet tilat valmistuivat lokakuussa 2021.

Opiskeluhuoltohenkilöstöön kuuluvat vastaava kuraattori, koulukuraattori ja kolme koulupsykologia (yksi koulupsykologi 31.7.2022 saakka virkavapaalla). Opiskeluhuoltohenkilöstö työskentelee tiiviissä yhteistyössä, ja osallistuu aktiivisesti myös kunnassa laadittavien lasten ja nuorten hyvinvointia tukevien suunnitelmien valmisteluun sekä opiskeluhuollon toiminnan kehittämiseen. Kehittämismahdollisuudet ovat hyvät. Opiskeluhuoltohenkilöstöllä on mahdollisuus työnohjaukseen asiantuntevan työnohjaajan johdolla.

Pöytyän kunnassa julistetaan haettavaksi KOULUPSYKOLOGIN VIRKA 1.2.2022 alkaen.

Tehtävien hoidon aloittamisajankohdasta voidaan tarvittaessa sopia.

Koulupsykologin tehtäviin kuuluvat oppilas- ja opiskelijahuollosta annetussa laissa (1287/2013) määriteltyjen koulupsykologin palvelujen antaminen. Tehtäviin sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä, kuten oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden / opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen, sekä oppilaiden / opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin samoin kuin psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien kehittymisen tukeminen. Koulupsykologi toimii opiskeluhuoltoryhmien asiantuntijana ja konsultoi opetushenkilöstöä.

Koulupsykologin viran tehtävät sijoittuvat tehtävään osoitettuihin kouluihin ja oppilaitoksiin (alkuvaiheessa Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulut) sekä varhaiskasvatusyksiköihin / esiopetus (alkuvaiheessa Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueiden varhaiskasvatusyksiköt / esiopetus). Koulupsykologin vastuulla olevien perusopetuksen oppilaiden määrä on noin 610, lisäksi tehtäviä on jonkin verran esiopetuksen oppilaiden parissa. Virkavapaalla olevan koulupsykologin palatessa hoitamaan tehtäviään jakautuvat kunnassa hoidettavat koulupsykologitehtävät kolmelle viranhaltijalle, jolloin resursointi suhteessa oppilas- / opiskelijamäärään paranee edelleen. Tehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Koulupsykologin viran kelpoisuusvaatimuksina ovat laillistettu psykologin tutkinto sekä Suomen perustuslain 731/1999 125.2 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin. Lisäksi hakijoilta toivotaan tehtäväalueen hyvää tuntemusta, näkemystä koulupsykologin työn ja annettavien palvelujen kehittämisestä, kehittävää työskentelyotetta, tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3 600 €. Rekrytointilisänä maksetaan kertakorvaus 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun virkaa on hoidettu vuoden ajan.

Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Pöytyän kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset koulupsykologin virkaan jätetään keskiviikkoon 26.1.2022 klo 12.00 mennessä KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa https://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä viran kannalta keskeiset palvelutodistukset. Alkuperäiset tutkinto-, palvelu- ja muut todistukset esitetään pyydettäessä erikseen. Koronavirustilanteesta johtuen voidaan haastattelut toteuttaa etävideoyhteyttä käyttäen (Microsoft Teams).

Lisätietoja

http://www.poytya.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä
puh. 040 672 3190
Sähköposti: marianne.makela@poytya.fi

Lisätietoja

Pöytyän kunta

Kolmen taajamakeskuksen Pöytyä on pinta-alaltaan Turkuakin suurempi. Meillä on peltoa, metsää, kansallispuisto Kurjenrahka sekä järvi- ja jokimaisemaa. On maauimala, hiihto- ja pesäpallostadion sekä monen monta muuta harrastusmahdollisuutta. Meitä on reilu 8000 asukasta. Pöytyä panostaa tulevaisuuteen – olemme vireä kunta jatkossakin. Vuonna 2021 kuntaan valmistui uusi päiväkoti ja 2022 valmistumassa on uusi yhtenäiskoulu/lukio. Elinkeinojen osalta olemme monipuolinen kunta ja meille onkin rekisteröity yli 800 yritystä. Pöytyälle on hyvät kulkuyhteydet ja lyhyt matka niin Turusta kuin Loimaankin suunnalta. Myös asuminen maalaiskunnassamme on edullista ja asuntotarjontaa riittää. Palveluita on tarjolla jokaisessa taajamassa ja aktiiviset kyläyhdistykset pitävät seudun vireänä. Meillä ei ihmetellä, meillä toteutetaan. Työnantajana Pöytyän kunta haluaa olla edelläkävijä. Panostamme työntekijöittemme koulutukseen sekä työhyvinvointiin. Motivoituneet työntekijät ovat kuntamme tärkein polttoaine, sen tiedostamme. Haluamme, että meillä viihdytään ja pienenä organisaationa tunnemme työntekijämme. Mikäli haet työpaikaksesi kuntaa, jolla katse on tulevaisuudessa ja joka mahdollistaa sinun ammatillisen kehittymisesi, tervetuloa meille! Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia.


Osoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Pöytyän kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb