Koulupsykologi

Asikkalan kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut hakevat oppilashuoltotyöhön
Koulupsykologia vakinaiseen virkasuhteeseen 4.5.2020 alkaen

Koulupsykologisen työn tavoitteena on psykologisen tietotaidon tuominen osaksi koulutyötä siten, että se tukee koulun opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista. Tämä tapahtuu ensisijaisesti yhteisöllisen oppilashuoltotyön kautta koko koulun hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä parantaen ja kehittäen yhdessä muun opiskeluhuollon ja koulun henkilökunnan kanssa. Tämän lisäksi koulupsykologi tekee yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä tutkimusten kautta, kartoittaen ja ennaltaehkäisten yksilötasolla oppilaiden psyykkisiä haasteita ja oppimisvalmiuksia.

Oppilashuollon tiimiin kuuluu kaksi kuraattoria, joista toinen on vastaava kuraattori, kaksi koulupsykologia sekä kolme terveydenhoitajaa. Koulupsykologit työskentelevät esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja koulutuskeskus Salpauksessa. Esimiehenä toimii sivistysjohtaja.

Edellytämme kouluelämän tuntemusta ja kokemusta (koulu)psykologin työstä, avointa ja rehtiä asennetta haastavaan ja antoisaan työhön sekä tiimityön taitoja. Olet kiinnostunut lapsista ja nuorista, omaat myönteistä asennetta ja olet helposti lähestyttävä. Sinulla on myös sosiaali- ja terveys sekä opetusalan lainsäädännön tuntemusta.
Edellytämme virassa koulun arjen tuntemusta ja kokemusta psykologin työstä, avointa ja rehtiä asennetta haastavaan ja antoisaan työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Olet kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän parissa työskentelystä, sinulla on myönteinen asenne ja olet helposti lähestyttävä. Sinulla on myös sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan lainsäädännön tuntemusta.
Koulupsykologin palkka ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Työn tukena toimii oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä, työhön perehdytyksen ja mahdollisuuden työnohjaukseen. Esimiehenä toimii sivistysjohtaja.

Kelpoisuutena vaaditaan laillistetun psykologin pätevyys.

Autamme tarvittaessa asunnon hankkimisessa

Täytä hakemus osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Haastattelut toteutetaan viikolla 17 / 2020. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tule kanssamme rakentamaan laadukkaita opetuspalveluita! Meillä on loistava työilmapiiri!
Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta ennen viran vastaanottamista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.asikkala.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot: Petri Haapanen, vs. sivistysjohtaja
petri.haapanen@asikkala.fi

Asikkalan kunta, Kasvatus- ja opetuspalvelut, Peruskoulut ja lukio
Osoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy

Asikkalan kunnan kasvatus- opetuspalvelut tarjoavat asiakkailleen laadukasta peruspalvelua, jossa lapsi ja nuori on kaiken keskiössä. Haluamme mahdollistaa hyvän ja turvallisen polun varhaiskasvatuksesta, lukioon ja toiselle asteelle. Kaikkia kunnassa opiskelevia kohdellaan tasavertaisesti. Oppilas- ja opiskeluhuolto on keskitetty VYK Aurinkovuoren tiloihin.

Kasvatamme oppimisesta, hyvinvoinnista ja liikkumisesta innostuneita lapsia ja nuoria. Päiväkotien ja koulujen toiminnassa panostetaan lasten ja henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnallisuuteen. Olemme Suomen liikkuvin kunta.