Skip to main content
test
Koulupsykologi:  Joensuu (id7330) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 1.4.2023 mennessä koulupsykologia

Siunsoten keskiselle alueelle Joensuuhun vakituiseen tehtävään

Tehtävä pitää sisällään oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaiset yhteisölliset ja yksilölliset tehtävät sekä tuen arvion tekemisen lain määrittelemissä aikarajoissa. Kriisityöhön osallistutaan tarvittaessa koulujen kriisisuunnitelmien mukaisesti. Työssä on paljon koulujen sekä Siunsoten että kuntien ja kaupunkien kanssa verkostoissa tehtävää asiakaskohtaista kuin yhteisökohtaista ja kehittävää työtä. Työn tueksi tarjotaan säännölliset tiimitapaamiset, hyvä perehdytys tehtävään sekä kokeneempien kollegojen tuki sekä konsultoivan psykologin että keskitetyn tutkimusjonon palvelut alueelle. Lisäksi työssä on mahdollisuus pienryhmässä neuropsykologin konsultaatioon ja erilliseen ryhmätyönohjaukseen.

Siunsoten oppilashuoltopalvelut keskisellä alueella on noin 40 ihmisen työtiimi, joista 14 on koulupsykologeja ja loput koulukuraattoreita sekä yksi asiantuntijahoitaja. Työtehtävä sijoittuu Tulliportin normaalikoululle esi-, perus- ja 2. asteelle Normaalikoulun lukioon. Koululla työskentelee ennestään kokenut koulukuraattori ja muiden perhekeskustoimijoiden tukipalveluja löytyy tarvittaessa läheltä. Työhuone sijoittuu Länsikadun koululle.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä. Aikaisempi kokemus koulupsykologin työstä katsotaan eduksi.

Tehtäväkohtainen palkka on 3747,70 euroa / kk, työaika 37,75 h / vko

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen tehtävään vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Työssä on 6 kk koeaika.

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten:

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia välineitä ja vapaa-ajan tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Lisätietoja antaa vastaava psykologi Tiina Ihalainen, puh. 013 330 5950 ja palvelupäällikkö Sonja Hartikainen p. 013 330 5109.

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 7.3.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vastaava psykologi Tiina Ihalainen, puh. 013 330 5950 ja palvelupäällikkö Sonja Hartikainen p. 013 330 5109.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb