Koulupsykologi

Hei ny! Sinua tarvitaan Kasvun ja oppimisen tuen psykologitiimiin.

Koulupsykologimme käy tukikeskusteluja oppilaiden sekä vanhempien kanssa, suunnittelee ja arvioi tukitoimia, tekee psykologisia tutkimuksia ja arviointeja, konsultoi opetushenkilöstöä. Työssään ja tehtävissään psykologimme voi tukeutua kollegoiden ja lähiesimiehen tukeen.

Vaikka psykologin työ keskittyy yksilön tukeen, on koulupsykologin asiantuntijuus myös yhteisöllisessä työskentelyssä läsnä. Asiantuntijuutta käytetään kouluissa pedagogisen tuen järjestämisessä sekä huolehtivan toimintakulttuurin vahvistamisessa.

Avoin tehtävä sijoittuu Porin Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikköön, jossa on perusopetuksen puolella seitsemän psykologin ja 12 koulukuraattorin vakanssia. Yksikkö vastaa myös toisen asteen palveluista.

Koulupsykologimme järjestää oman työnsä itsenäisesti ja voi halutessaan tehdä myös etätyötä. Vastuuta jaetaan ja toimintaa kehitetään kollegiaalisesti. Psykologeille on järjestetty säännöllinen ryhmätyöohjaus. Koulupsykologit ovat osallisia hanketoiminnassa ja verkostoyhteistyössä. Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö on mukana mm. kansainvälisessä Erasmus+ -ohjelmassa sekä TYKS-alueen hankkeissa. Porissa kehitetään oppilaiden tukea ja opiskeluhuoltoa määrätietoisesti.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Eduksi luetaan ensisijaisesti työskentely opiskeluhuollon psykologina, toissijaisena huomioidaan muu kertynyt työkokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.
Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana. Valinta voidaan tehdä heti sopivan henkilön löydyttyä.

Tul ny sääki meil töihi!

Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.7.2022 saakka. Viikkotyöaika on 37 tuntia 45 minuuttia.
Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys sekä soveltuvuus työhön. Haussa huomioidaan myös loppuvaiheen psykologian opiskelijat, joilla on harjoittelu suoritettu.

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja

https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/opiskeluhuolto/koulupsykologi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulupsykologi Tiina Mykrä p. 044 701 5984. tiina.mykra@pori.fi
Kasvun ja oppimisen yksikön esimies Tero Grönmark p. 044 701 5226, tero.gronmark@pori.fi

Lisätietoja

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Perusopetus, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka


Osoite: 28100 Pori

Suggested jobs