Skip to main content
test
Koulupsykologi - Porin kaupunki

Tarjoamme lasten ja nuorten elämään vaikuttavaa työtä Porissa. Porin oppilashuollossa on avoimia koulupsykologin tehtäviä esi- ja perusopetusikäisten oppilaiden parissa. Jos sinua kiinnostaa työskentely rajatumman ikäryhmän kanssa, pystymme muokkaamaan työalueet niin, että asiakaskuntasi koostuu pelkästään alakoulu- tai yläkouluikäisistä oppilaista.

Koulupsykologin tehtävä jakautuu yhteisöllistä hyvinvointia edistävään tehtävään ja oppilaiden yksilöllisen tuen ja avun antamiseen. Kummassakin tehtävässä psykologilla on merkittävä rooli monialaisessa työskentelyssä. Hyvinvointia edistetään yhdessä. Konsultatiivista työotetta tarvitaan niin asiakkaiden, vanhempien sekä koulun henkilöstön kanssa, jotta myönteistä oppilaiden kasvua ja oppimista voidaan varmistaa ja edistää haastavissa tilanteissa.

Yhteisöllistä työtä tehdään ryhmien parissa ja koulujen hyvinvointiryhmissä. Yksilökohtaiseen työhön sisältyy oppilaiden tilanteiden kartoittamista, tutkimuksien ja arviointien tekemistä, koulunkäynnin ja oppimisen tukitoimien suunnittelua sekä toteutusta. Koulupsykologi on psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin erityisosaaja, joka palvelee kynnyksettömästi oppilaiden oppimisarjessa.

Psykologimme järjestävät työnsä hyvin itsenäisesti. Mahdollisuus etätyöhön tekee työstä joustavaa. Tiimityötä tehdään opetus- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön, yhteistyötahojen sekä oman yksikön psykologien ja kuraattorien kanssa. Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelun tuottaa opetusyksikkö, palvelu on jaettu esi- ja perusopetukseen ja toiseen asteeseen. Oppilashuollon yksiköllä on esihenkilö ja kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori. Kokonaisuudessaan oppilashuollon työntekijöitä on Porissa noin 30. Koulupsykologeille on järjestetty säännöllinen ryhmätyönohjaus ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin.

Porissa kehitetään kasvun ja oppimisen tukea määrätietoisesti. Yhteiskehittäminen jatkuu Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialue ottaa vastuun opiskeluhuollon kokonaisuudesta vuoden 2023 alusta ja työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen. Oppilashuollon työntekijät ovat jatkossakin keskeisessä roolissa tässä kehittämisessä. Kehittäminen on yhteistoimintaa muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa, ja kouluille on viime vuosina saatu lisää tukihenkilöstöä toimialojen yhteistyön ja erilaisten hankkeiden kautta. Koulupsykologitoimien määrää on myös lisätty, jotta kunkin psykologin vastuualueet vastaisivat tulossa olevia mitoituksia. Nyt avoinna olevia tehtäviä täytetään toistaiseksi voimassa olevina työsuhteina (vakituinen työsuhde) sekä määräaikaisina sijaisuuksina. Työalueita on tarjolla myös uudessa tai valmistumassa olevassa koulussa, ja yhdellä alueella oppilashuollon tilat on vastikään uudistettu. Säännöllinen viikkotyöaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Tehtäväkohtainen palkka on 3781,05. Muut työsuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys sekä soveltuvuus työhön. Sijaisuutta täytettäessä huomioidaan myös loppuvaiheen psykologian opiskelijat, joilla on harjoittelu suoritettu.

Henkilöstöedut määräytyvät työsuhteen luonteen mukaisesti. Etuja ovat mm. Epassi (liikunta- ja kulttuurietu sekä hierontaan ja fysioterapiaan rajattu hyvinvointietu), henkilöstöruokailu, henkilöstökassa, työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut (lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden lisäksi).

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

https://www.pori.fi/uutinen/2021-06-21_upeaa-olla-yksi-niista-harvoista-jotka-pysahtyvat

Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/opiskeluhuolto/psykologi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kasvun ja oppimisen tuen esimies Tero Grönmark p. 044 701 5226
Koulupsykologi Tiina Mykrä p. 044 7015984
etunimi.sukunimi(at)pori.fi

Lisätietoja

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Perusopetus, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: 28100 Pori

Rekommenderade jobb