Koulupsykologin sijaisuus

Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana

Koulupsykologin sijaisuus ajalle 12.8.2019-12.2.2020.

Koulupsykologi on psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä oppimisen psykologian asiantuntija esiopetuksesta lukioikäisiin.

Koulupsykologin työ sisältää sekä yksilökohtaista että yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä.

Yksilökohtaiseen työhön kuuluu mm. oppimis- ja koulunkäynninvaikeuksien selvittely ja tukitoimien suunnittelu, lyhyet tukikeskustelut, ohjaus ja neuvonta, vanhemmuuden tukeminen sekä opettajien konsultaatiot.
Koulupsykologi toimii myös koulujen yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä.
Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja heidän koulunkäyntiä yhteistyössä opettajien, erityisopettajien, koulukuraattoreiden, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Tehtävään valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Koulumaailman tuntemus sekä kokemus lasten ja nuorten kanssa tehdystä psykologityöstä katsotaan eduksi.

Opiskeluhuollon psykologipalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ml. huumetestin tulos sekä tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rekisteriote 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa.

Hakuaikaa jatketaan, kunnes pätevä hakija löytyy tai enintään 31.12.2019 saakka.

Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lapinlahti.fi tai paperisena osoitteeseen Lapinlahden kunta, kirjaamo, Asematie 4, 73100 Lapinlahti.

Tiedustelut: sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, rainer.leskinen@lapinlahti.fi tai 040 488 3221

Lisätietoja

https://www.lapinlahti.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221 tai rainer.leskinen@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunta, Sivistysosasto
Osoite: Asematie 4, 73100 Lapinlahti

Lapinlahden kunta on tulevaisuuteen uskova, vireä noin 9800 asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella Ylä-Savossa. Laajakaistayhteydet kattavat lähes koko kunnan. Lapinlahti on savuton kunta.