Koulupsykologin sijaisuus, Joutseno - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Koulupsykologin sijaisuus, Joutseno

Haemme koulupsykologia sijaisuuteen Lappeenrantaan, Joutsenon koulualueelle mahdollisimman pian 30.6.2020 asti jatkuvaan työsuhteeseen. Aloitusajankohta on neuvoteltavissa.

Eksoten opiskeluhuollon palveluissa on 15 psykologia, joista yksi toimii tiimivastaavana. Tarjoamme osaavan työyhteisön ja tiimivastaavan tuen. Koulutusmahdollisuudet, neuropsykologin konsultaatiot ja työnohjaus on järjestetty.

Koulupsykologin työnkuvassa keskeistä on moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö sekä yhteisöllisen, ennaltaehkäisevän ja konsultatiivisen työotteen kehittäminen. Työhön kuuluu oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyvät konsultaatiot ja tutkimukset. Yhteisöllisessä työssä koulupsykologi osallistuu koulukohtaiseen sekä alueelliseen oppilashuollon toimintaan, konsultoi muuta henkilöstöä ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa koulujen sekä alueen hyvinvointia edistäviä toimintatapoja. Psykologitiimin jäsenenä sinulla on mahdollisuus olla mukana lasten ja nuorten oppimisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen kehittämistyössä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on laillistetun psykologin pätevyys. Koulumaailman ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus sekä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Kokemusta oppimisedellytysten arviointiin liittyvien tutkimusten tekemisestä pidetään suotavana. Hakijalta toivomme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä sekä valmiutta moniammatilliseen verkostokeskeiseen yhteistyöhön. Työssä suoriutuminen edellyttää itsenäistä työotetta sekä hyvää oman työn organisointikykyä. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa.

Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Palkka määräytyy KVTES:n ja paikallisen sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava voimassa oleva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärin- tai terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan. Kelpoisuus ja muut todistukset tarkastetaan haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.eksote.fi

Tutustu työnantajaan

Kirsi Leinonen, palvelupäällikkö, puh. 040 573 9680
Meri Lindholm, tiimivastaava, psykologi, puh. 040 651 1814
Timo Suhola, palveluesimies, psykologi, puh. 040 198 8793
Yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti sähköpostin välityksellä.
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Opiskeluhuollon palvelut
Osoite: Kesolantie 4, 54100 Joutseno

130 000 syytä herätä aamuisin

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 130 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka.

Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Olemme savuton työpaikka. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa. Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.