Laihian kunnan sivistyspalveluissa on avoinna toinen koulupsykologin virka.

Keskeisiä työtehtäviä ovat lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät tukikeskustelut, psykologiset tutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa muiden verkostojen kanssa. Lisäksi työssä on mahdollista panostaa ryhmä- ja luokkakohtaisen työskentelyn ja konsultoivan työotteen vahvistamiseen. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisen työn, hyvän työyhteisön ja työnohjauksen. Työkenttään kuuluvat esiopetuksen yksiköt, perusopetuksen koulut ja lukio. Koulupsykologit toimivat oppilashuoltoryhmien asiantuntijajäseninä ja konsultoivat opetushenkilöstöä. Oppilasmäärä on suositusten mukainen. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologin pätevyys.

Tehtäväkohtainen palkka on 3677,00 euroa. Hakija voi esittää myös palkkatoiveen. Palvelussuhteen ehdot määrittyvät KVTES:n mukaan.
Koeaika 6 on kuukautta.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tutustu työnantajaan

Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja Sami Kiukkonen, sami.kiukkonen@laihia.fi, puh. 050 372 8966
Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä.

Laihian kunta
Osoite: Laihiantie 50, 66400 Laihia

Laihia on yli 8.000 asukkaan kehittyvä ja elinvoimainen maaseutukunta, joka sijaitsee Vaasan välittömässä läheisyydessä. Erinomainen sijainti, alueen kasvava elinkeinotoiminta sekä hyvät liikenneyhteydet tekevät Laihiasta vireän kunnan.

Laihian kunta - Rökfri arbetsplats