Koulusihteeri-koulunkäynninohjaaja - Limingan kunta

Koulusihteeri-koulunkäynninohjaaja

Limingan kunnassa on haettavana vakinainen koulusihteerin-koulunkäynninohjaajan toimi Ojanperän koululle. Ojanperän koulu aloitti toimintansa 1.8.2018. Koulu toteuttaa avoimissa oppimisympäristöissä tiimiopettajuutta. Tämän lisäksi koulussa toimii esiopetus, jossa on aloitettu kielirikasteinen opetus kuluneena lukuvuonna. Kaksikielinen opetus laajenee alkuopetukseen tulevana lukuvuonna ja koulu on verkostoitunut useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Koulussa toteutetaan myös joustavaa alkuopetusta opetusta 0-2-ryhmässä.

Koulusihteerin-koulunkäynninohjaajan tehtävään kuuluu 50 % koulusihteerin tehtäviä ja 50 % koulunkäynninohjaajan tehtäviä. Koulusihteerin tehtävänkuvaan kuuluvat oppilashallintoon, toimistotyöhön ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Koulunkäynninohjaajan tehtävät sijoittuvat yleisopetukseen ja ohjaajan tehtävään kuuluu koulun vastaavana koulunkäynninohjaajana toimiminen.

Toimen kelpoisuusehtona on joko soveltuva toimistoalan koulutus tai koulunkäynninohjaajan tutkinto. Työ edellyttää englannin kielen taitoa, tietoteknisiä valmiuksia, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tiimityöhön. Eduksi katsotaan aiempi kokemus koulumaailmasta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.liminka.fi

Hallintojohtaja Katja Vuorinen p. 044 497 3645 katja.vuorinen@liminka.fi ja Ojanperän koulun rehtori Raija Johnson p. 040 358 1586 raija.johnson@liminka.fi

Konsernipalvelut/Sivistyspalvelut
Osoite: Liminka

LIMINKA- kasvukunta Oulun seudulla, on noin 10 000 asukkaan nopeasti kehittyvä kunta, ikärakenteeltaan Suomen nuorin. Kunnan talous on vahva ja sijainti luo hyvät kehittämismahdollisuudet.

Tutustu työnantajaan