Kouluterveydenhoitaja / Skolhälsovårdare (Loviisa, Lapinjärvi)

Ansök senast  24.6.2024 09:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee KOULUTERVEYDENHOITAJAA vakinaiseen tehtävään alkaen 1.8.2024. Tehtävä sijoittuu työn alkaessa itäisen alueen (Loviisan ja Lapinjärven) peruskouluihin.

Arvostamme

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä liukuva työaika, säännöllinen työnohjaus ja etätyö mahdollisuus sopimuksen mukaan. Henkilöstöetuina saat E-passin liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun. Työterveyspalvelut ovat Mehiläisessä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja Valviran laillistus sekä soveltuvuus tehtävään. Valitulla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Toisen kotimaisen kielen osaaminen luetaan eduksi, samoin monipuolinen osaaminen ja työkokemus koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan työstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3089,45 e/kk. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa sekä hyväksyttyä LOVe-koulutusta, jonka voi suorittaa työsuhteen alussa.

Lähetä hakemuksesi 24.6.2024 klo 9 mennessä. Haastattelut käydään Teamsin välityksellä tiistaina 25.6 iltapäivällä.

Lisätietoja antaa vastaava terveydenhoitaja, Mareena Forsström mareena.forsstrom@itauusimaa.fi puh 044 505 1735

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Vi söker SKOLHÄLSOVÅRDARE till en ordinarie befattning från och med 1.8.2024. Arbetet är till en början förlagd i det östra områdets (Lovisa och Lappträsk) grundskolor.

Vi uppskattar

Inom skol-och studerandehälsovård använder vi flexibel arbetstid och skolhälsovårdare har regelbundet arbetshandledning och möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse. Personalförmåner som ges är sport-, kultur-, välmående- coh pendlingförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen.

Behörighetskraven är hälsovårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller tidigare examen på institutsnivå och legitimation från Valvira samt lämplighet till tjänsten. Den som väljs skall ha behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i det andra inhemska språket räknas som merit, likaså ett mångsidigt kunnande och erfarenhet av arbete som skol- och studerandehälsovårdare.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). Den uppgiftsrelaterade lönen är 3089,45 e/mån. I arbetsförhållandet iakttas en sex (6) månaders prövotid.

Den person som väljs, bör före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). För uppgiften krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar samt LOVe-utbildning, vilken man kan utföra i början av arbetet.

Skicka din ansökan senast 24.6.2024 kl. 9. Arbetsintervjuer sker via Teams på tisdag 25.6 eftermiddag.

Mer information kan fås av ansvarig hälsovårdare, Mareena Forsström mareena.forsstrom@itauusimaa.fi puh 044 505 1735

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Kontaktuppgifter

vastaava terveydenhoitaja, Mareena Forsström mareena.forsstrom@itauusimaa.fi puh 044 505 1735

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Östra Nylands välfärdsområde producerar och ordnar offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Läs om arbetsgivare