Koulutsemppari Kivelän koulu - Leppävirran kunta

Koulutsemppari Kivelän koulu

Haemme Leppävirran kunnan Kivelän kouluun koulutsempparia määräajaksi 8.8.2019 -30.5.2020. Koulutsempparin tehtävänkuvaan kuuluu koulumotivaation puutteesta kärsivien nuorten ohjaaminen, opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien tukeminen, kouluhyvinvoinnin kehittämistyö sekä osallistuminen oppilaan koulunkäyntiä tukevaan moniammatilliseen yhteistyöhön.
Tehtävään liittyvä ohjaus tapahtuu pääosin vuosiluokkien 7-9 parissa.
Tehtävään edellytetään sosionomin tai muu soveltuvaksi katsottava koulutus. Lisäksi kokemus koulumaailman työtehtävistä katsotaan hyväksi.
Arvostamme ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta koulutsempparin tehtävän kehittämiseen sekä kykyä tiimityötaitoihin.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Päätös valinnasta ilmoitetaan hakijoille sähköisesti ellei hakija erikseen toisin ilmoita.

Lisätietoja

http://www.leppavirta.fi

Niina Häkkinen
Kivelän koulun rehtori
040 8206546
niina.hakkinen@leppavirta.fi

Leppävirran kunta, Sivistysosasto, Koulutoimi
Osoite: Laivurintie 19, 79100 Leppävirta

Leppävirta on n. 10 000 asukkaan vireä ja nykyaikainen asuin- ja yrityskunta.
Se sijaitsee valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän varressa Kuopion eteläisenä naapurina.
Leppävirta tarjoaa hyvine palveluineen turvallisen ja viihtyisän elinympäristön

Tutustu työnantajaan