Koulutuspäällikkö (määräaikainen) - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Koulutuspäällikkö (määräaikainen) - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Haemme Gradia Jyväskylän Ohjaus- ja urapalveluihin määräaikaista koulutuspäällikköä vakinaisen koulutuspäällikön virkavapaan ajalle 1.8.2019 - 31.12.2020.

Koulutuspäällikkö johtaa ja kehittää tulosvastuullisesti vastuulleen nimettyjä koulutuksia ja palveluita kuntayhtymän strategian ja talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä kuntayhtymän, tulosalueen ja toimintayksikön johtajien linjausten mukaisesti. Koulutuspäällikkö toimii lähiesimiehenä vastuulleen nimetyissä koulutuksissa työskentelevälle henkilöstölle ja hoitaa kuntayhtymän hallintosäännön 21 pykälän mukaiset lähiesimiehen tehtävät. Tehtävässä korostuvat myös toiminnan kehittämisen ja resurssien hallinnan näkökulmat.

Ohjaus- ja urapalvelut -yksikön henkilöstömäärä on n. 130 henkilöä. Opetus- ja ohjaushenkilöstö työskentelee Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän kaikissa toimipisteissä. Yksikkö tekee kiinteää yhteistyötä Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän ammatillisten alojen sekä Työelämä- ja yrityspalvelut -yksikön kanssa yhteisten opintojen, ohjauspalvelujen, erityisen tuen ja kahden tutkinnon opintojen järjestämisessä. Lisäksi yksikössä järjestetään aikuisten perusopetusta (OKSA-koulutus), ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa VALMA-koulutusta ja muita valmentavia koulutuksia ja palveluita.

Tehtävään haettavan koulutuspäällikön vastuualueisiin kuuluvat ohjauspalveluihin liittyvät työtehtävät. Hän toimii opinto-ohjaajien ja erityisopettajien (35 henkilöä) lähiesimiehenä. Lisäksi hän kehittää opintojen aikaisen ohjauksen kokonaisuutta, erityistä tukea ja henkilökohtaistamista yhteistyössä Gradian eri tulosalueiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena koulutuspäällikön virkaan on korkeakoulututkinto ja opettajakelpoisuus. Virkaan valittavalta edellytetään sellaista aiempaa työkokemusta, joka tukee menestymistä koulutuspäällikön työssä, kuten hallinnollista ja taloudellista osaamista, erilaisten pedagogisten ratkaisujen tuntemusta ja kykyä kehittää koulutustoimintaa. Lisäksi edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja organisointitaitoja. Eduksi katsotaan näyttö tuloksellisesta ohjauksen ja/tai erityisen tuen kehittämistyöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee toimittaa palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävä täytetään ehdollisena. Tehtävä täytetään, mikäli viran vakinainen hoitaja jatkaa suunnitellusti virkavapaata.

Läs mer

https://www.gradia.fi

Yksikönjohtaja Minna Sillanpää p. 040 341 5203, minna.sillanpaa@gradia.fi
lisätietoja puhelimitse: pe 17.5.2019 klo 13 - 15.30 (aikaa muutettu), ti 21.5.2019 klo 14.00 - 16.15

Gradia Jyväskylä
Adress: Viitaniementie 1, 40720 Jyväskylä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita 23 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2018 oli 98 miljoonaa euroa.

Mer om arbetsgivaren