Koulutussihteeri-suunnittelija - Savon koulutuskuntayhtymä

Koulutussihteeri-suunnittelija

Savon koulutuskuntayhtymä, Yhteiset palvelut, Opiskelija- ja toimistopalvelut hakee vakituiseen työsuhteeseen koulutussihteeri-suunnittelijaa 1.9.2019 alkaen.

Tehtävän kuvaus:
Tehtävänä työsuhteen alkaessa on logistiikka-alan ja lentokonealan koulutussihteeritehtävät opiskelijavalinnassa, opintoasioissa, tilastoinnissa, laskutuksessa ja todistusten tuottamisessa sekä koulutustarjontaan, koulutusten myyntiin ja opetuksen toteutussuunnitelmien liittyviä suunnittelutehtäviä. Työtä tehdään koulutussihteereiden tiimissä sekä yhdessä koulutuspäälliköiden, tutkintovastaavien ja opettajien kanssa. Tehtävässä käytetään mm. Primus-opiskelijatietojärjestelmää ja Opetushallituksen sähköisiä palvelujärjestelmiä, joiden käyttöön opastetaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää perehtymistä opintoalan substanssiin, hyvää suomen kielen kirjallista osaamista, hyviä atk-valmiuksia, oma-aloitteisuutta sekä järjestelmällistä ja huolellista työotetta. Työpisteet sijaitsevat Kuopiossa (neljä päivää viikossa) ja Siilinjärven Rissalassa (yksi päivä viikossa).

Hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun.

Hakijan tulee liittää hakemukseen pohjakoulutuksen todistus (peruskoulun tai lukion päättötodistus) ja tärkeimmät tutkinto- ja työtodistukset sekä kertoa työkokemuksestaan ja siitä, miksi on kiinnostunut tästä tehtävästä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. tradenomin tutkinto.

Palvelussuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Tehtävään valitun tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys.

Lisätietoja

http://www.sakky.fi

Lisätietoja antaa opiskelijapalvelupäällikkö Ilse Karhunen, ilse.karhunen@sakky.fi, p. 044 785 3042 (1. - 7.8.2019).
Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä. Myös pohjakoulutustodistukset (peruskoulun tai lukion todistus) tulee toimittaa. Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Savon koulutuskuntayhtymä, Yhteiset palvelut, Opiskelija- ja toimistopalvelut
Osoite: Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio

Koulutus tekee hyvää. Läpi elämän!
Savon koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota.
Tarjoamme monipuolisia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa sekä lukioopinnoissa.
Vuosittain noin 17 000 opiskelijaa hyödyntää kattavaa tarjontaamme. Räätälöidyt ja laadukkaat koulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin ja olemme aktiivinen työelämän kehittäjä. Jatkuvan haun kautta opiskelemaan voi hakea joustavasti ympäri vuoden.
Savon koulutuskuntayhtymä on noin 720 ammattilaisen työpaikka. Kampuksemme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä, mutta järjestämme koulutuksia myös valtakunnallisesti.
Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion kampukset ovat savuttomia.

Tutustu työnantajaan