Koulutussihteerin tehtävä, koulutuspalvelut - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Koulutussihteerin tehtävä, koulutuspalvelut - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota monipuolista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville ammattilaisille sekä kehittää ja ohjata osaamisen johtamiseen liittyviä prosesseja sairaanhoitopiirissä.

Koulutuspalvelut hakee tiimiinsä koulutussihteeriä. Tehtävä alkaa 5.8.2019 ja on määräaikainen 31.12.2019 saakka. Koulutussihteerin tehtävänä on mm: koulutusten organisointi ja käytännön järjestelyt (sähköinen käyttöjärjestelmä), koulutuksista tiedottaminen ja muut erikseen sovittavat tehtävät.

Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, muutoskykyisyyttä, hyvää Office-ohjelmien käytön hallintaa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Terveydenhuollon toimintaympäristön ja koulutusten järjestämiseen liittyvien tehtävien tuntemus katsotaan eduksi.

Määräaikaisen tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Läs mer

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Helena Jatkonen, p. 0400 794 873, sähköposti helena.jatkonen(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, Henkilöstöpalvelut, Koulutuspalvelut
Adress: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Mer om arbetsgivaren