Koulutusvastaava, koulutuksen kehittäminen

Kajaanin ammattikorkeakoulun Business-osaamisalueelle haetaan Koulutusvastaavaa koulutuksen kehittämisen tehtäviin.

Vaativaan työnkuvaan kuuluvia osa-alueita ovat
- opetuksen laadun kehittäminen
- opetuksen sisältöjen kehittäminen
- opiskelijakokemuksen myönteinen rakentaminen
- opiskelijapalautteen systematisointi
- opiskelijavastaanotot
- systemaattinen työ jatkuvan oppimisen ratkaisuiden kehittämiseksi
- parhaiden käytänteiden käyttöönoton systematisointi
- raportointi ja toimenpiteistäminen
- yhteistyö

Edellytämme Sinulta
- ylempää korkeakoulututkintoa
- pitkää opettajakokemusta, vähintään 10 vuotta
- kokemusta koulutuksen esimiestehtävistä, vähintään 2 vuotta
- kokemusta opetuksen työaikasuunnittelusta
- kokemusta aikuisopiskelijoiden ohjaamisesta
- kykyä kommunikoida sujuvasti myös englannin kielellä
- näyttöjä onnistumisista koulutuksen kehittämisessä

Lisäksi vahvuudeksi luetaan
- näytöt onnistumisista jatkuvan oppimisen kehittämisessä
- näytöt onnistumisista KV-opiskelijoiden kanssa toimimisessa
- verkko-opetusvalmiudet
- monipuoliset pedagogiset taidot
- hyvät vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä kehittämisote

Tehtävässä pääset osaksi vahvaa ja innovatiivista työyhteisöä. Business-osaamisalueella on kaikkiaan seitsemän koulutusta, joista kolme suomen kielellä ja neljä englanniksi (liiketalous, liikunta, matkailu ja esports). Toteutamme koulutuksia sekä päivä- että monimuotototeutuksina. Osaamisalueellamme on lisäksi mittavaa hanketoimintaa, uuden teknologian (VR, AI, robotiikka) kehittämistä sekä yrityskiihdyttämö. Kansainvälisyys on keskeistä sekä koulutuksissamme että kehittämistoiminnassa.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES-työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhde on vakituinen.

Lisätietoja

http://www.applykamk.com
http://www.kamk.fi

Tutustu työnantajaan

Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen 044 7101409. Kysymykset mieluiten sähköpostilla kimmo.nikkanen@kamk.fi.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Business
Osoite: Ketunpolku 1, 87100 Kajaani

www.kamk.fi