Koulutusviennin projektipäällikkö - Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Koulutusviennin projektipäällikkö

Ammattiopisto SAMIedu hakee koulutusviennin projektipäällikköä ajalle 2.9.2019 - 31.12.2021

Koulutusviennin projektipäällikkö toimii Ammattiopisto SAMIedun koulutusvientitoiminnan asiantuntijana. Tavoitteena on koulutusvientiosaamisen kehittäminen, osallistuminen uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston luomiseen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön toteuttamiseen. Koulutusviennin projektipäällikkö valmistelee virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia, tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämistä mahdollistavia ympäristöjä/tuotteita.

Tehtävinä: Vahvistaa Ammattiopisto SAMIedun osaajien valmiuksia koulutusviennin toteuttamiseen ja kehittää vientiin sopivia koulutustuotteita sekä palvelukokonaisuuksia. Tehtävään kuuluu kansainvälisissä kehittämishankkeissa toimiminen, koulutusvientituotteiden myynti ja markkinointi. Koulutusviennin projektipäällikkö toimii yhteistyössä alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa Etelä-Savon elinvoimaisuuden ja kansainvälistymisen kehittämisessä.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta kohdemaihin, soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa. Myös muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään ymmärrystä koulutusviennistä, vahvaa työelämä- ja sidosryhmä osaamista, kokemusta kansainvälisestä toiminnasta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- sekä asiakaspalvelutaitoja, kokemusta projektityöstä sekä itsenäistä ja motivoitunutta työotetta.

Sovellettava työehtosopimus on KVTES. Työaika on yleistyöaika 38,75 h/vko. Tehtävässä on koeaika.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Kirjallisen hakemuksen ja CV:n voi toimittaa osoitteeseen Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, laatu- ja hankepäällikkö, Pohjolankatu 4 - 6, 57200 Savonlinna tai kirjaamo@samiedu.fi. Hakemuksen tulee olla perillä 1.8.2019 klo 16.00.

Lisätietoja

https://www.samiedu.fi/

Jonna Kokkonen, laatu- ja hankepäällikkö, p. 044 550 6341

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Osoite: Pohjolankatu 4 - 6, 57200 Savonlinna

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto SAMIedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. SAMIedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen – ja näin taata ammatillista osaamista työelämän alati muuttuviin tarpeisiin. SAMIedussa opiskelee vuosittain noin 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Haluatko liittyä laatupalkittujen huippujoukkoon?

Tutustu työnantajaan