Kulttuuritalon vastaava työntekijä - Porin kaupunki

Kulttuuritalon vastaava työntekijä

Kulttuuritalon vastaava vastaa Kulttuuritalo Anniksen toiminnasta ja suunnittelusta. Valittavan henkilön tehtäviin kuuluu Anniksen päivittäisen toiminnan organisointi, sidosryhmäyhteistyön suunnittelu ja organisointi, hankehallinnointi, budjetin seuraaminen ja kehittäminen sekä asiakastyö. Lisäksi hän suunnittelee ja koordinoi talon henkilöstön työtehtäviä sekä edustaa Kulttuuritalo Annista yhteistyöverkostoissa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Valittavalla henkilöllä tulee olla myös valmiuksia kulttuurialan projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja ohjaamiseen yhdessä lasten ja nuorten ryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto.

Eduksi luetaan laaja kokemus tapahtumatuotannosta, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä lasten, nuorten ja erityisryhmien kanssa työskentelystä. Vahva kulttuurialan tuntemus ja osaaminen sekä kokemus taiteellisesta työskentelystä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää asiakaskeskeistä työotetta, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja työyhteisötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja.

Työ sisältää satunnaisesti myös ilta- ja viikonlopputöitä.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupungin henkilöstöpalvelut/rekrytointiyksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pori.fi

Tutustu työnantajaan

Kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin p. 044 701 1251
jyri.traskelin@pori.fi

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Taide- ja kulttuuripalvelut, Porin lastenkulttuurikeskus
Osoite: Annakatu 6, 28100 Pori

Annankatu 6 eli Annis on sosiaalinen kulttuurikeskus, joka on vuodesta 1980 asti antanut mahdollisuuden Porin kaupungin nuorille toteuttaa omia taiteellisia visioitaan talon luomassa vapaassa ilmapiirissä. Vuosikymmenten läpi kulttuurikeskus on toiminut taiteen tekemisen laboratoriona ja nuorten henkisenä kotina. Teatteri, musiikki, kuvataiteet, seinämaalaus, valokuvaus, elokuva, performanssit ja yhteisöllisyys ovat muodostaneet taiteellisesti vapaan ilmapiirin. Annis auttaa lapsia ja nuoria löytämään kulttuurista omaa elämäänsä rikastuttavia sisältöjä, taiteen tekemisen kautta.