Kulturarbetare - Malax kommun

Fritids- och kulturnämnden i Malax kommer att göra en satsning på kultur och behöver en medarbetare. Till uppgifterna hör bl.a. utveckling av kulturarbetet i kommunen, samarbete med tredje sektorn och uppgörande av projektansökningar.

I detta skede finns finansiering för en person på fyra månader 100 % eller motsvarande arbetsmängd fördelat på längre tid. Arbetet är planerat att starta i september. Beroende på budget och extern finansiering är det möjligt att anställningen förlängs.

Läs mer

https://www.malax.fi/aktuellt/jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren

Fritidssekreterare Anders Hendricksson, e-post: fritid@malax.fi eller tfn 050 373 8346.

Malax kommun, Bildning, fritid och kultur, Fritid och kultur
Adress: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Välkommen till Malax där skärgården ligger runt hörnet och Vasa ligger på bekvämt pendlingsavstånd!

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Kommunen vill vara en livskraftig kommun där alla invånare ska ha tillgång till god service och möjligheter till arbete och utkomst, oberoende av i vilken del av kommunen man bor. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.