Kundrådgivare och projektarbetare - Borgå stad

Borgå stads förvaltningsledning söker en kundrådgivare och projektarbetare för viss tid för tiden 1.9.2021-31.12.2022 till servicepunkten Kompassen.

Till dina uppgifter hör arbetet vid kassan och kundbetjäning samt projektarbete i samarbete med utvecklingsenheten för Digitala tjänster (Diskuterande artificiell intelligens vid kundservice, Automatiserat beslutsfattande, Utveckling av elektronisk kundservice). Målen för projekten är att utveckla servicehandledningen och servicehanteringen inom kundservicen, att pilottesta och rapportera om de verktyg som utnyttjas samt att utveckla handlingsmodeller när det gäller kundservice och flyttandet av det till nya lokaler.

Kraven är att du fyllt 20 år och har kunskaper i de båda inhemska språken. Vi önskar också att du har erfarenhet av kundservicearbete, du har använt Microsoft 365-program och betjänar kunderna smidigt också på engelska.

Du lyckas i uppgiften om du är noggrann, arbetar på ett kundinriktat sätt och vill utveckla kundservicen. Kännedom om Borgå stads organisation och verksamhet är en betydande fördel i kundservicearbetet.

Lönen fastställs enligt det gällande allmänna kommunala arbetskollektivavtalet (AKTA). Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 347 €/månad.

Skicka din ansökan senast 12.8.2021 kl. 12 via länken Sök nu.
Tidigare ansökningar beaktas

Läs mer

https://www.borga.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger: 2.8-12.8 utvecklingschef Eveliina Keski-Koukkari tfn 040 489 5761, eveliina.keski-koukkari@porvoo.fi (utvecklingsprojekt) och 9.8-12.8 förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri 040 867 7515, roope.lenkkeri@porvoo.fi (kundservicearbetet vid Kompassen).

Lär dig mer om oss

Servicepunkten Kompassen

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Krämaretorget B, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb