Kundrelationschef (3) - Lohjan kaupunki

Kundrelationschef (3) - Lohjan kaupunki

Vi söker tre (3) kundrelationschefer till sektorn Välfärd.
Kundrelationscheferna är processägare i kärnprocesserna inom sektorn Välfärd som är
- smidig vardag för kommuninvånarna
- kommuninvånarnas utmaningar i vardagen
- stöd i vardagen för kommuninvånarna

Till de centrala uppgifterna för kundrelationschefen hör:
- att främja kundperspektivet i stadens tjänster och att utveckla verksamheten ur kundens synvinkel så att den blir smidigare
- att främja kommuninvånarnas medverkan i planeringen och genomförandet av tjänsterna
- att främja samordningen av flersektoriella tjänster så att de motsvarar kundernas behov

Framgång i tjänsten förutsätter utmärkt förmåga till konstruktiv samverkan med ledningen, cheferna samt alla personalgrupper och kommuninvånare, positiv förmåga till påverkansarbete även i svåra av lägen samt förmåga att skapa en ny verksamhetskultur.

Behörighetsvillkoret är lämplig högskoleexamen. Chefs- och ledarskapserfarenhet är meriterande.
Ett utvecklande arbetssätt, utmärkt förmåga till samarbete och interaktion samt goda kunskaper i finska och svenska krävs för framgång i arbetet. Erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn är meriterande

Tjänsten ledigförklaras på nytt, eftersom förvaltningsdomstolen har upphävt det tidigare beslutet om val på grund av fel som hänför sig till beslutsfattandet.

I arbetet tillämpas kontorsarbetstid 36,75 t/vecka.
Lönen är 4151,25€/mån.
I tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader.
Innan den valda tillträder tjänsten ska hon eller han uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård.

Läs mer

http://www.lohja.fi

Välfärdsdirektör Katri Kalske, puh. 044 374 1541
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 25.2.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-22-19

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren