Skip to main content
test
kunnaneläinlääkäri - Säkylän kunta

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollossa on avoinna

OSA-AIKAINEN KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA

Viranhaltijan tehtävänä on muiden kunnaneläinlääkäreiden viransijaisena toimiminen vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Työpisteenä on kulloinkin lomalla tai vapaana olevan eläinlääkärin vastaanotto. Viranhaltijalle voidaan kuitenkin järjestää oma vastaanottohuone, jossa voi tehdä päivystykset ja osan sijaisuuksista ja säilyttää tavaroita.

Viran työaikaprosentin on suunniteltu olevan 50 %. Työ tehdään pääsääntöisesti yhden tai useamman viikon jaksoissa, joiden välissä viranhaltijalla on vapaita viikkoja. Työaika painottuu kesään ja muihin loma-aikoihin kuitenkin siten, että virkaan valitulle järjestetään hänen niin toivoessaan lyhyt loma myös kesäaikaan. Työssäolojaksot pyritään sopimaan hyvissä ajoin, jotta viranhaltijalla on mahdollisuus hyödyntää vapaat jaksot haluamallaan tavalla. Virkaan valittu eläinlääkäri voi toiveidensa mukaisesti tehdä virkaan sisältyvien päivystysten lisäksi ylimääräisiä päivystysvuoroja tai sijaistaa ylimääräisiä sairaus- tai virkavapaasijaisuusjaksoja myös Etelä-Satakunnan alueella. Jos työpäivien määrä ylittää 50 % vuotuisten työpäivien kokonaismäärästä, maksetaan ylimääräisiltä päiviltä normaali palkka.

Kelpoisuusvaatimuksena on eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 3 §:n mukainen pätevyys tai kyseisen lain 4 §:n mukainen pätevyys sekä eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen (1031/2009) 2 §:n mukainen pätevyys. Virkaan valittavan tulee olla Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Jos virkaan valittava on valmistunut muualla kuin Suomessa, hänen pitää osoittaa tutustuneensa Ruokaviraston hyväksymällä tavalla virkatehtävissä tarvittavaan Suomen lainsäädäntöön. Viran hoitaminen edellyttää riittävää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Praktiikka Etelä-Satakunnassa on pieneläinvoittoista sekapraktiikkaa. Vastaanottoja on viisi. Kaksi vastaanottoa sijaitsee Raumalla, ja muut vastaanotot ovat Eurassa, Huittisissa ja Kokemäellä. Toinen Rauman vastaanotoista on kahden kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotto. Vastaanotot ovat hyvätasoiset.

Päivystysringissä on kuusi kunnaneläinlääkäriä, ja päivystyskorvauksena maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen korvaus kaksinkertaisena. Päivystysalueeseen kuuluvat Eura, Huittinen, Kokemäki, Rauma ja Säkylä. Viikonloppupäivystykset on jaettu kahteen osaan. Ensi vuonna kunnaneläinlääkäri voi halutessaan tehdä viikonloppupäivystykset myös kokonaisina viikonloppuina, joten sijaisuuksia tekevä kunnaneläinlääkäri päivystää sijaistettavasta kollegasta riippuen viikonloput kokonaisina tai puolikkaina. Virkatehtävistä huolehtivat pääsääntöisesti alueen kaksi valvontaeläinlääkäriä, mutta osassa vastaanotoista työtehtäviin kuuluu myös joitakin virkatehtäviä, joihin valittu viranhaltija perehdytetään tarpeen mukaan erikseen.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Kunnaneläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka 1.10.2023 alkaen on 2 988,77 €/kk, josta maksetaan 50 % (1 494,39 €/kk). Lisäksi kunnaneläinlääkäri perii virkaehtosopimuksen mukaiset käynti- ja toimenpidepalkkiot asiakkailtaan. Jos tehtyjen työpäivien määrä ylittää 50 % kokoaikaisen viran työpäivien määrästä, maksetaan palkasta työpäivien määrän mukainen osuus. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi kunnaneläinlääkäri laskuttaa asiakkailta käynti- ja toimenpidepalkkiot virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä. Hakijan pitää ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus, muut tutkintotodistukset ja työtodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Niitä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Virka täytetään sopimuksen mukaan, kun sopiva hakija saadaan. Hakulomaketta ei tarvitse täyttää. Kysy lisää, kerro toiveistasi ja ilmoita kiinnostuksestasi ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitalalle, tiina.laitala@fimnet.fi, puh. 044 707 2930.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiina Laitala, ympäristöterveydenhuollon johtaja, tiina.laitala@sakyla.fi, puh. 044 707 2930

Lisätietoja

Säkylän kunta, Ympäristötoimi, Ympäristöterveydenhuolto

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue huolehtii ympäristöterveydenhuollon palveluista Euran, Huittisten, Kokemäen, Rauman ja Säkylän alueilla. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana ja ympäristöterveydenhuollon henkilöstön työnantajana toimii Säkylän kunta. Alueen asukasluku on noin 73 500. Eläinlääkintähuollossa työskentelee kuusi kunnaneläinlääkäriä, sijaisuuksia tekevä kunnaneläinlääkäri ja kaksi valvontaeläinlääkäriä. Eläinlääkärivastaanotot sijaitsevat Eurassa, Huittisissa ja Kokemäellä sekä kahdessa osoitteessa Raumalla.


Osoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä

Rekommenderade jobb