test

Kunnanjohtajamme siirtyessä uusiin haasteisiin haemme uutta

KUNNANJOHTAJAA

Tule johtamaan Tervoa - toimivaa, rohkeasti kokeilevaa ja elinvoimaista ekologisen elämisen kuntaa.

Haastamme sinut jatkamaan kehittämistyötämme yhdessä henkilöstön, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa seuraavin kuntastrategian sisällöin: Järjestämme palvelut uusin toimintamallein, ihmislähtöisesti, itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alueen elinvoima turvaten. Mahdollistamme kunnassa asuville, vapaa-ajan asukkaille ja kuntaan muuttajille innovatiiviset ja ekologiset asumisratkaisut. Toimimme yrittäjämäisesti mahdollistaen elinkeinoelämän monipuoliset toimintaedellytykset. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä huolehtimalla yhteistoiminnallisesti arjen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Hallitsemme kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen taloutta ennakoiden, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Johtajana olet helposti lähestyttävä, osallistava, verkostoituva ja innovatiivinen.
Viran kelpoisuusehtoina ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnan ja kuntakonsernin toiminnallisten kokonaisuuksien ja talouden lainalaisuuksien ymmärtäminen, kunta-alan johtajakokemus ja elinkeinoelämän tuntemus.
Arvostamme hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä paineensietokykyä.

Viran hoito edellyttää sujuvaa suomen kielen taitoa.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin ja johtajasopimuksen mukaisesti. Osana valintaprosessia teetämme mahdollisesti soveltuvuusarvioinnin valituille hakijoille.
Täytämme kunnanjohtajan viran toistaiseksi ja noudatamme virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toivomme sinun esittävän hakemuksessasi palkkatoivomuksesi.
Pyydämme toimittamaan hakemukset ansioluetteloineen 31.1.2022 klo 14.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.tervo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen, 044 5558901
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkki Pääkkönen, 044 7499222

Lisätietoja

Tervon kunta

Tervo –toimiva, rohkeasti kokeileva ja elinvoimainen ekologisen elämisen kunta

Tervon kunta turvaa kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille –vauvasta vaariin -laadukkaat lähipalvelut asiakaslähtöisesti uusilla ja rohkeasti kokeilevilla toimintamalleilla. Kunnan järjestämiä palveluita ja yksityistä palvelutuotantoa kehitetään kunnassa toisiaan täydentävinä elinvoimatekijöinä.

Työnantajana voimme tarjota hyvät, lakisääteisiä laajemmat työterveyspalvelut sekä laajan terveysturvan. Panostamme jousto- ja etätyöhön sekä työergonomiaan. Haluamme turvata henkilöstön osaamisen koulutuksen avulla.

Työtehtävämme tarjoavat positiivisia haasteita ja Tervossa osaamista pääsee hyödyntämään monella eri tavalla. Voimme yhdessä johdon, työyhteisön ja luottamishenkilöiden kanssa ketterästi vaikuttaa työolosuhteisiin, työn sisältöön ja toimintatapoihin. Asiakkaat ja asukkaat ovat meille tuttuja ja arvostavat työtämme.

Olemme yksi kunta SavoGrow:n kuusikossa ja haluamme yhteisesti kehittää alueestamme entistä elinvoimaisemman.

Tervetuloa töihin Savon Villiin Länteen!


Osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo
Tervon kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb