test

Tule kunnanjohtajaksi Utsjoelle


Haemme kunnanjohtajaa Utsjoelle Suomen ja Euroopan unionin pohjoisimpaan kuntaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Utsjoki on saamelaisia perinteitä kunnioittava ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaava n. 1200 asukkaan kunta. Kunnan kolmessa kylässä tuotetaan palveluita sekä saamen että suomen kielellä. Kyläkeskuksiin on vastikään investoitu uudet, terveet koulu-monitoimitalot. Utsjoki on tunnettu luontaiselinkeinoistaan, kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan sekä kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan.
Vahva saamelaiskulttuuri ja elinvoimainen saamen kieli ovat kuntamme erityispiirre. Utsjoki rajoittuu Norjaan ja yhteistyö norjalaisten rajakuntien kanssa onkin meille tärkeä asia.

Edellytämme kunnanjohtajaltamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Arvostamme kunnallishallinnon ja -talouden osaamista sekä käytännön kokemusta johtotehtävistä. Arvostamme myös yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito ja saamen kulttuurin tuntemus katsotaan hakijan erityiseksi ansioksi.

Hakemukset palkkatoivomuksineen www.kuntarekry.fi kautta 31.12.2021 klo 15:00 mennessä.

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virkaan valittavan on esitettävä ennen viran vastanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaan valitun toivotaan aloittavan työssä mahdollisuuksien mukaan helmikuun 2022 aikana.

Lisätietoja antavat:
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Uula Tapiola, puh. 0400 902 840, uula.tapiola@utsjoki.fi
kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Guttorm, puh. 040 503 1574, vaino.guttorm@utsjoki.fi,
kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio, puh. 0400 933 754,
vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi

Boađe gielddahoavdan Ohcejohkii


Mii ohcat gielddahoavdda Ohcejohkii Suoma ja Eurohpa uniovnna davimuš gildii doaisttážii fámus orru virgegaskavuhtii.

Ohcejohka lea sápmelaš árbevieruid gudnejahtti ja roahkkadit boahttevuhtii siktejeaddji s. 1200 olbmo gielda. Gieldda golmma gilis buvttaduvvojit bálvalusat sihke sáme- ja suomagillii. Giliguovddážiidda leat gieskat investerejuvvon ođđa, dearvvas skuvla-máŋggadoaimmadálut. Ohcejohka lea beakkán luondduealáhusaidis, riikkaidgaskasaš ealáhusdoaimmaidis sihke kultuvra- ja luondduturismabálvalusaidis dáfus.
Nana sámekultuvra ja ealas sámegiella leat gieldamet erenoamášiešvuohta. Ohcejohka lea Norgga rádjariika ja oktasašbargu dáža rádjagielddaiguin leage midjiide dehalaš ášši.

Mii eaktudat gielddahoavddasteamet heivvolaš allaskuvladutkosa. Mii atnit árvvus gielddahálddahusa ja -ekonomiija máhtu sihke geavatlaš hárjánumi stivrenbargguin. Mii atnit árvvus maid oktasašbargodáiddu, buriid gulahallandáidduid sihke servodatgaskavuođaid. Sámegiela dáidu ja sámekultuvrra dovdamuš gehččojuvvo ohccái erenoamáš ánsun.

Ohcamušaid oktan bálkásávaldagaiguin www.kuntarekry.fi bokte 31.12.2021 dmu 15:00 rádjai.

Virggis lea guđa mánotbaji geahččalanáigi. Virgái válljejuvvon galgá ovdanbuktit ovdal virggi vuostáváldima dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis.
Sávvat ahte virgái válljejuvvon álggaha barggu vejolašvuođaid mielde guovvamánu 2022 áigge.

Lassedieđuid addet:
gielddastivrra ságadoalli Uula Tapiola, tel. 0400 902 840, uula.tapiola@utsjoki.fi
gielddaráđđehusa ságadoalli Väinö Guttorm, tel. 040 503 1574, vaino.guttorm@utsjoki.fi,
gielddahoavda Vuokko Tieva-Niittyvuopio, tel. 0400 933 754,
vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi

Läs mer

http://www.utsjoki.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

kunnanvaltuuston puheenjohtaja Uula Tapiola, puh. 0400 902 840, uula.tapiola@utsjoki.fi
kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Guttorm, puh. 040 503 1574, vaino.guttorm@utsjoki.fi,
kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio, puh. 0400 933 754,
vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi
Lassedieđuid addet:
gielddastivrra ságadoalli Uula Tapiola, tel. 0400 902 840, uula.tapiola@utsjoki.fi
gielddaráđđehusa ságadoalli Väinö Guttorm, tel. 040 503 1574, vaino.guttorm@utsjoki.fi,
gielddahoavda Vuokko Tieva-Niittyvuopio, tel. 0400 933 754,
vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi

Lär dig mer om oss

Utsjoen kunta, Kunnanhallitus

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1240. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa


Adress: Luossa 1 a, 99980 Utsjoki

Rekommenderade jobb