Skip to main content
test
Kunnossapitorakennuttaja - Tusby kommun

Tuusula - tekemisen taidetta!

Haemme tilapalveluihin kunnossapitorakennuttajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä vastaat Tuusulan kunnan omistamien ja hallinnoimien rakennusten kunnossapito- ja perusparannushankkeiden teettämisestä sekä uudishankkeista, suunnittelun ohjauksesta sekä valvonnasta yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa.

Tilapalvelut toteuttaa seuraavien vuosien aikana uuden palveluverkon rakentamisen, mikä sitoo tilapalveluiden nykyiset resurssit. Tulet hoitamaan olemassa olevan kiinteistökannan ylläpidon ja rakentamisen projektit. Tilapalvelut peruskorjaa ja -parantaa olemassa olevaa kiinteistökantaa useilla miljoonilla euroilla vuodessa. Rakennushistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä, kuten Halosenniemi, Erkkola ja Klaavolan kotiseutumuseo, ylläpidetään vuosikorjauksilla ja kehitetään pitkäjänteisesti.

Odotamme sinulta

  • rakennuttamisen ketjun ymmärtämistä (suunnittelu, rakentamisen kilpailutus, valvonta, takuuaika)
  • kiinteistöissä suoritettavien korjaustöiden sekä toiminnallisten muutostöiden toteutuksen ymmärtämistä eri toimintaympäristöissä (terveyskeskukset, koulut, päiväkodit jne.)
  • lainsäädännön vaatimusten ymmärtämistä rakentamisessa (hankintalaki, rakennusmääräykset ym.)
Arvostamme hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä neuvottelu-, yhteistyö- ja sosiaalisia taitoja. Olet oma-aloitteinen ja sinulla on hyvä stressinsietokyky.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus, vähintään alempi korkeakoulututkinto kuten rakennustekniikan insinööri (AMK tai teknillinen opisto) tai vastaava tutkinto. Sinulla on vähintään 3 vuotta rakennusalan työkokemusta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on (TSII TKP1) 3857,32 eur/kk. Lisäksi voidaan maksaa ammattialalisää aiemman työkokemuksen perusteella. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tarjoamme sinulle kunnallisen kiinteistö- ja rakennussektorin näköalapaikkaa keskisellä Uudellamaalla, runsaasti todella mielenkiintoisia työtehtäviä ja haasteita uudisrakentamisen korkealaatuisen ja taloudellisen toteutuksen takaamisessa sekä mukavaa työyhteisöä, jossa tuemme toinen toisiamme. Painotamme kestävää kehitystä, energiansäästöä ja terveellistä sisäilmastoa sekä olemme kiinnostuneita puun käytöstä julkisessa rakentamisessa. Olemme osa kasvun ja ympäristön toimialuetta ja meitä tilapalvelussa on yhteensä n. 80 työntekijää.

Lisätietoja tehtävästä antavat rakennuspäällikkö Tiina Louhikoski, sp. tiina.louhikoski@tuusula.fi tai p. 040 314 2243.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen 15.2.2023 klo 16.00 mennessä sähköisesti www.tuusula.fi/tyopaikat.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rakennuspäällikkö Tiina Louhikoski, sp. tiina.louhikoski@tuusula.fi tai p. 040 314 2243.

Rekommenderade jobb