Kuntayhtymän johtaja - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Oletko johtajana edelläkävijä ja luotsaat joukkueesi maaliin tilanteessa kuin tilanteessa? Toimit läpinäkyvästi ja pyrit nostamaan itsesi sijaan muita. Olisitko sinä yhden Suomen suurimman koulutuskuntayhtymän, Gradian, uusi johtaja? Aiemmasta oppilaitosjohtamisen kokemuksesta on etua. Innostavat työtehtävät ja laaja asiantuntijajoukko odottavat sinua viihtyisässä Keski-Suomessa. Hae nyt! Hakuaikaa on jatkettu 21.9.2021 klo 15 saakka.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää Gradiaa sen hallituksen alaisuudessa sekä vastata kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja lainmukaisuudesta. Johtaja vastaa koko kuntayhtymäkonsernin ja sen toiminnan johtamisesta, taloudesta, strategisesta kehittämisestä ja tuloksesta hallituksen ja valtuuston asettamien tavoitteiden ja linjausten mukaisesti alati kehittyvässä toimintaympäristössä.

Johtajan tukena valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa ovat mm. kuntayhtymän johtoryhmät. Kuntayhtymän johtaja toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisesti ja valtakunnallisten kollegaverkoston, sidosryhmien, omistajakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä osallistuu aktiivisesti asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan koulutustoimialan kehittämiseen.

Kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään hyvää perehtyneisyyttä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, työelämä- ja hallintokokemusta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja johtamistaitoja.

Kuntayhtymän johtajalta odotetaan:
- työkokemusta vaativista ja laaja-alaisista johtotehtävistä sekä hallinnollista osaamista erityisesti kuntaomisteisten konsernien johtamisesta ja hallitustyöskentelystä, oppilaitosjohtamisen kokemus voidaan katsoa eduksi
- valmiuksia ja osaamista toisen asteen lukio- ja ammatillisen koulutuksen johtamiseen ja kehittämiseen sekä näkemyksellisyyttä koulutustoimialan muutoksista nyt ja tulevaisuudessa - taitoa olla aina askeleen edellä
- vahvaa alueellista ja valtakunnallista verkosto-osaamista ja yhteistyön johtamista
- näyttöä kansainvälisestä toiminnasta ja sujuvaa englannin kielen taitoa, muu kielitaito voidaan katsoa eduksi
- näkemystä yrittäjyydestä ja työllisyyttä edistävistä palveluista sekä aluekehittämisestä
- vahvaa tulos- ja tavoitehakuisuutta sekä kykyä nähdä toimialan ja talouden tulevaisuuden trendejä
- kykyä ajatella strategisesti ja tehdä tarvittaessa myös vaikeita päätöksiä haasteellisissa tilanteissa
- taitoa johtaa linjakkaasti, tulevaisuuteen luotsaavasti, innostaen, omalla esimerkillä ja erinomaisilla henkilöstöjohtamisen valmiuksilla

Viran palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virka täytetään toistaiseksi. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkavalinnasta päättää valtuusto.

Jätä hakemus palkkatoiveineen 21.9.2021 klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta (työavain 369995).

Lisätietoja

https://www.gradia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Juha Suonperä, Gradian hallituksen puheenjohtaja puh. 045 266 8089
Timo Taskinen, Gradian hallituksen 1. varapuheenjohtaja puh. 0400 648 504
Maarit Kylmälahti, Gradian henkilöstöpäällikkö puh. 040 341 6153

Lisätietoja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Olemme osa EduFutura Jyväskylän koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisöä.

Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita noin 21 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2020 oli 101 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluu myös Gradia-koulutuspalvelut Oy.


Osoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä

Rekommenderade jobb