Kuraattori - Valkeakosken kaupunki

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen 5.8.2019 alkaen

kuraattoria (vakanssi nro 20249) oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

Kuraattorin tehtävänä on tarjota oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppilashuollon palveluja. Kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, koulumaailman, yhteistyöverkostojen ja tukipalvelujen hyvä tuntemus sekä hyvät yhteistyötaidot ovat tehtävän hoitamisen perusedellytyksiä. Työpaikka on palvelussuhteen alkaessa perusopetus. Toivomme kokemusta perusopetuksen kuraattorin työstä ja monipuolista osaamista yhteistyössä opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sekä muun tuen verkoston kanssa

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentin mukainen kelpoisuus tai oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta annetun lain (1501/2016) määrittelemä kelpoisuus.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine tutkintotodistusjäljennöksineen on toimitettava 25.6.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta tai postitse osoitteella Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski (kuoreen merkintä kuraattori).

Lisätietoja

http://www.valkeakoski.fi

opetuspäällikkö Silja Silvennoinen to 20.6. klo 8 - 13 ja ma 24.6. klo 8 - 16 , puh. 040 335 6200.

Valkeakosken kaupunki, Koulutus- ja hyvinvointikeskus
Osoite: Valkeakoski

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella on yli 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.

Tutustu työnantajaan