Kuvataidekoulun tuntiopettaja

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUISSA
on haettavana

Määräaikaisesti lukuvuodelle 2021-2022

- Kaksi (2) tuntiopettajan virkaa (opetettava aine kuvataide). Virkojen sijoituspaikka on Rovaniemen kuvataidekoulu. Opetusta annetaan myös muutamilla kaupungin peruskouluilla. Opetustuntimäärä 12-18 h/viikko (myös mahdollisuus sijaistunteihin). Opetustuntimäärä vaihtelee lukukausittain.

Rovaniemen kuvataidekoulu antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Oppilaat ovat iältään 5-20-vuotiaita.

Kelpoisuus määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 6. luvun 19 §:n mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen Osio F liite 11 II-luvun mukaisesti.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä että aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytämme monipuolisia taitoja eri-ikäisten pedagogiikasta kuvataiteen eri aloilta ja oppilaslähtöistä työotetta sekä kokemusta taiteen perusopetuksesta.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 15.4.2021 klo 15:00 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Valitun on toimitettava nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut: Kuvataidekoulun koulunjohtaja Anita Lallo puh. 040 767 1410 tai sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Rovaniemellä 26.3.2021
KOULUTUSPALVELUT

Tutustu työnantajaan

Kuvataidekoulun koulunjohtaja Anita Lallo puh. 040 767 1410 tai sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Rovaniemen kaupunki, Sivistyspalvelukeskus, Koulutus, Rovaniemen kuvataidekoulu
Osoite: Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi

www.rovaniemi.fi

Suggested jobs